RÓŻNORODNOŚĆ – STRATEGICZNY PARTNER BIZNESU

Różnorodność i kultura włączająca to pojęcia, które szturmem wchodzą do polskiego biznesu. Strategiczne znaczenie budowania różnorodnych zespołów stanowi podstawową wartość dla wielu firm na całym świecie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Zapraszamy na konferencję pn. „RÓŻNORODNOŚĆ – PRZEMYŚLANA STRATEGIA, CZY ZBĘDNE ZAMIESZANIE?”.

O znaczeniu różnorodności w biznesie głośno zrobiło się w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Był to w USA bardzo burzliwy czas głębokich przemian społecznych. Szybko jednak okazało się, że w kulturze różnorodności  nie chodzi wyłącznie o kwestie poprawności politycznej, czy chwilowej mody. Nie jest to HR-owy wymysł, czy wizerunkowa sztuczka.

Twarde dane finansowe pokazały, że różnorodność po prostu się opłaca. Efektywny ekosystem organizacji gospodarczej powinien być oparty na dywersyfikacji. Nie tylko rynków, działalności, portfela klientów i kontrahentów, ale także, a nawet przede wszystkim, istotne jest postawienie na różnorodność zespołów pracowników – uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Co rozumiemy przez różnorodność zespołów? Zbudowanie kultury wolnej od jakiekolwiek dyskryminacji. Stwarzającej równe szanse wszystkim grupom społecznym: kulturowym, wiekowym, płciowym itd. Synergia doświadczeń kobiet i mężczyzn, młodych ludzi dopiero rozpoczynających pracę i ich bardziej doświadczonych kolegów, obywateli różnych narodów czy grup etnicznych oraz osób z niepełnosprawnościami daje niezwykłe efekty.

Korzyści z kultury włączającej mogę wymieniać długo. Firmy działają lepiej, sprawniej, są nowatorskie, proponują niestandardowe rozwiązania, są otwarte na współdziałanie, przyjaźniejsze dla pracowników i otoczenia, dobrze postrzegane przez klientów – podkreśla Beata Bukowska, partner firmy Inwenta.

I tu dochodzimy do drugiego określenia. Kultura włączająca, czyli inkluzja.  Sprawienie, aby każdy człowiek w firmie czuł się ważny i potrzebny. Wykorzystywanie potencjału i zasobów wszystkich pracowników, uważne słuchanie i wprowadzanie w życie ich pomysłów. Liz Fosslien i Mollie West Duffy (trenerki biznesu) tłumaczą: „Różnorodność to posiadanie miejsca przy stole, inkluzja to posiadanie głosu, a przynależność to słyszalność tego głosu”.

Mówiąc wprost, trzeba rzeczywiście zaangażować pracowników w życie firmy. Prawidłowo się z nimi komunikować, uważnie słuchać tego, co mają do powiedzenia, brać ich zdanie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, wspierać rozwój kompetencji managerskich i osobistych, być mentorem, pozwalać rozkwitnąć ich potencjałowi – wylicza Małgorzata Tomasik, liderka Inicjatywy Razem dla Różnorodności w biznesie.

Zarządzanie zróżnicowanymi zespołami nie jest proste i oczywiste. Wymaga szacunku, ciekawości, empatii, budowania umiejętności włączających, zmiany zachowań, a przede wszystkim czasu. Czy gra jest warta świeczki? Eksperci są pewni, że tak bo w efekcie wprowadzenia polityki różnorodności firmy się rozwijają i zwiększają zyski. Są lepiej postrzegane przez pracowników i otoczenie. Doskonale wiedzą to globalne firmy, takie, jak KGHM.

My funkcjonujemy na kilku kontynentach, klientów mamy właściwie we wszystkich krajach świata. To oznacza, że stykając się z nimi, musimy i chcemy szanować ich kulturę, szanować ich zdanie i czerpać z tego to, co najlepsze. Także w relacjach z naszymi pracownikami najważniejszy jest szacunek. Spojrzenie na każdą osobę jako indywidualność, odrzucenie stereotypów, stwarzanie szans rozwoju lub wspieranie pracownika, jeśli jest to potrzebne. Jestem przekonana, że takie podejście daje nam przewagę konkurencyjną teraz i w dłuższej perspektywie – zapewnia Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Czy różnorodność w biznesie sprawdza się także w Polsce? Jakie są dobre praktyki w budowaniu różnorodnych zespołów? Jak przejść przez meandry tworzenia i zarządzania heterogenicznymi grupami pracowników? Z jakimi wyzwaniami w tym zakresie musi się zmierzyć manager firmy? O tym mowa będzie podczas konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź i Inicjatywę Razem dla Różnorodności pn. „RÓŻNORODNOŚĆ – PRZEMYŚLANA STRATEGIA, CZY ZBĘDNE ZAMIESZANIE?”. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2022 roku, w Centrum Szkutnik (Obora/k. Lubina, ul. Lubińska 36a).

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy znajdziecie już wkrótce na naszych profilach w mediach społecznościowych.