ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

Każdego roku organizujemy blisko 100 szkoleń, webinariów, warsztatów, w których udział biorą pracownicy i managerowie firm członkowskich Związku. Staramy się, aby tematyka spotkań była zawsze aktualna i przydatna. Wysoka ocena uczestników szkoleń (4,65/5) dowodzi, że nam się to udaje. Mamy nadzieję, że tak będzie również w tym roku. Zapraszamy na styczniowe wydarzenia.

10 STYCZNIA, GODZ. 9:00 – 15:00, CENTRUM „SZKUTNIK” W OBORZE

SZKOLENIE „UDANE ROZMOWY ROZWOJOWE Z PRACOWNIKAMI”

Przełom roku stanowi zawsze dobry moment na podsumowanie pracy w firmie oraz ocenę dokonań naszych pracowników. Zastanawiamy się, co możemy wspólnie zmienić lub poprawić. Rozmowy mogą również służyć temu, czy i jak przeprowadzić zmiany np. awans pracownika lub podwyżki wynagrodzenia. Właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie rozmów oceniających lub feedbackowych zależy od bardzo wielu czynników. Jakich? O tym właśnie będzie mowa na naszym szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi praktyk Marcin Kowalski, Prezes Zarządu firmy Human Partner Sp. z o.o. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie trenerskie i doradcze. Jest absolwentem Strategic Leadership Academy (ICAN Institute/Harvard Business Review Polska), Szkoły Trenerów Zarządzania Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Ukończył również certyfikowany kurs Facilitation Foundation (certyfikat APMG International). Prowadzi zajęcia dotyczące budowania i wspierania efektywnych zespołów, rozwoju i doskonalenia kompetencji menadżerskich oraz tworzenia innowacji i nowych modeli biznesowych dla kadry zarządzającej firm.

19 STYCZNIA, GODZ. 10:00 – 15:00, PLATFORMA CLICKMEETING

SZKOLENIE „PŁACE W NOWYM ŁADZIE”

Spotkanie poprowadzą eksperci Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Legnica.

23 ORAZ 24 STYCZNIA*, GODZ. 9:00 – 15:00,

WARSZTAT SZKOLENIOWY „AUTOMOTYWACJA”

*Dwa terminy do wyboru

Automotywacja to umiejętność cechująca ludzi odznaczających się niezwykłą skutecznością, umiejących świadomie kontrolować poziom własnego zaangażowania w codzienną pracę.

Jest ona niezwykle istotna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami: kryzysem w pracy, zmianami zachodzącymi w organizacji, piętrzącymi się obowiązkami, czy po prostu wypaleniem zawodowym.

Posiadanie umiejętności motywowania samego siebie pozwala nie tylko radzić sobie z trudnymi sytuacjami codziennego życia zawodowego. Taka wiedza, połączona z odpowiednim jej stosowaniem ułatwia pozbycie się stresu i znużenia, zapewniając tym samym większą radość płynącą z wykonywania codziennych obowiązków – zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Chcesz wiedzieć, co robić, aby nigdy nie zabrakło Ci motywacji do dalszego działania, a każde zwątpienie, czy kryzys znikał szybciej, niż się pojawił?

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi dr Dariusz Góras, trener, konsultant, moderator, właściciel firmy Maestrium. Głównym obszarem zainteresowań i specjalizacji dr Górasa są treningi, warsztaty i sesje problemowo-projektowe zwiększające efektywność osobistą i organizacyjną pracowników firm i instytucji. W swojej pracy aktywnie wykorzystuje metodologię Design Thinking, Scrum, Agile, Action Learning.

25 STYCZNIA, GODZ. 11:00 ­ 12.30, PLATFORMA ZOOM

WEBINAR „DYREKTYWA UE O OCHRONIE SYGNALISTÓW”

Celem webinarium jest zapoznanie pracodawców z projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Na mocy ustawy, będącej implementacją Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, przedsiębiorcy z sektora prywatnego, zatrudniający ponad 250 pracowników już wkrótce będą zobowiązani wdrożyć szeroki katalog rozwiązań chroniących sygnalistów przed odwetem. Pracodawcy zatrudniający minimum 50 pracowników mają na to czas do 17 grudnia 2023 roku.

Korzyścią z udziału w spotkaniu jest zdobycie wiedzy i poznanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na przedsiębiorców na mocy ustawy?
  • W jaki sposób spółki mogą efektywnie spełnić nowe wymogi?
  • Jak zabezpieczyć zarządzających przed odpowiedzialnością karną wynikającą z projektu ustawy?
  • W jaki sposób nowe obowiązki wykorzystać do ochrony spółki oraz zarządzających?

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania:

  • Kierunek zmian i potencjalne konsekwencje dla biznesu,
  • Nowe obowiązki dla firm – niezbędne regulacje i narzędzia,
  • Sankcje i środki zapobiegawcze,
  • Praktyczne wyzwania wynikające z nowych przepisów,
  • Efektywne wdrożenie – haczyki versus sprawdzone rozwiązania,
  • Jak wykorzystać potencjał sygnalistów dla ochrony spółki i zarządzających?

Spotkanie poprowadzą Wojciech Niezgodziński, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska oraz Justyna Hamada, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska.

Szczegółowe informacje na temat naszych wydarzeń uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.