ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

W kwietniu planujemy pełne spektrum wydarzeń: konferencje, szkolenia, warsztaty, webinary, spotkanie networkingowe. Z pewnością znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Szczegóły i terminy naszych propozycji w artykule.

3 KWIETNIA, GODZ. 10:00 – 12:00, SALA KONFERENCYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH PRZY UL. ŚW. SEBASTIANA 1

Wspólnie z władzami Powiatu Polkowickiego serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH.  

Celem spotkania jest zachęcenie pracodawców do aktywnego włączenia się w proces organizacji praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych dla absolwentów szkół podstawowych, zamierzających kształcić się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia i uzyskać zawód na miarę swoich aspiracji i możliwości.

Szkoła zapewnia kształcenie ogólne oraz ponosi koszty kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych przez ośrodki kursowe, natomiast  pracodawca organizuje zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, wskazanym przez pracodawcę.

Warunkiem umożliwienia praktycznej nauki zawodu i przyjęcia do szkoły branżowej jest podpisanie umowy z pracodawcą. W nawiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym o praktyczną naukę zawodu upatrujemy szansę uzyskania przez przedsiębiorców, po 3 latach szkolenia, pracownika przygotowanego do pracy zawodowej zgodnie z jego potrzebami i standardami. Przy Państwa zaangażowaniu można wykształcić i przygotować do pracy pracownika w każdym pożądanym przez Państwa zawodzie, określonym w klasyfikacji szkolnictwa branżowego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną dobre praktyki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych, zasady organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych przez pracodawców, przewidywane koszty związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego i możliwość ich refundacji, a także inne zagadnienia związane z przedmiotem spotkania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, gdzie przedstawiciele szkół przedstawią więcej szczegółów i odpowiedzą na Państwa pytania.

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu poprzez link: https://forms.gle/xDwoX3WsqETxJWV88

12 KWIETNIA, GODZ. 10:00-11:30, PLATFORMA ZOOM

„JAK ZAROBIĆ NA DIGITALIZACJI – MONITORING MASZYN I PROCESÓW, MIEĆ, CZY NIE MIEĆ?”

Webinar w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0 podczas którego eksperci firmy Balluff opowiedzą o systemie do monitoringu maszyn przewidującym awarie i oszczędzającym media. Jest to 6 zmysł dla człowieka, pozwalający na diagnostykę i monitoring wszelkiego typu maszyn i urządzeń. Technologia ta daje możliwości słuchania, co mówią do nas maszyny, co im dolega, kiedy się zepsują i analizy zużycia mediów. Korzyści z wdrożenia to: zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu, kontrola nad przestojami urządzeń i linii produkcyjnych,  informacje o zbliżających się awariach, monitoring mediów w celu optymalizacji procesów i wykrywania marnotrawstw.

Cyfryzacja w monitorowaniu zasobów to sposób na optymalizacje kosztów. Dowiecie się, jak przy zaangażowaniu niewielkich środków rozpocząć gromadzenie i analizę danych o procesach logistycznych w celu optymalizacji buforów i realizowaniu dostaw na żądanie.

13 KWIETNIA, GODZ. 9:00 ­14:00, PLATFORMA CLICKMEETING

„OCENA FINANSOWA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA”

Szkolenie poprowadzi praktyk profesor nadzwyczajny Bartłomiej Nita – Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju oraz Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

14 KWIETNIA I 28 KWIETNIA (DWA TERMINY DO WYBORU), GODZ. 11:00 – 14:00, HOTEL OBERŻA SKARBEK W LUBINIE

Seminarium „PRAWNE MOŻLIWOŚCI ROZSTANIA SIĘ Z PROBLEMATYCZNYM PRACOWNIKIEM ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dezorganizacji czasu pracy przez pracownika, w tym usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

O czym będzie mowa?

Częsta i nieprzewidywalna nieobecność pracownika w pracy, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, nawet w sytuacji, kiedy pracownik nienagannie wykonuje swoje obowiązki. Celem kursu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej dezorganizacji czasu pracy związanej z nieobecnością pracownika z uwzględnieniem praktycznych przykładów oraz zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Szkolenie podparte wyrokami Sądu Najwyższego.

Ramowy program szkolenia:

1. Krótka charakterystyka stosunku pracy;

2. Obowiązki leżące po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy;

3. Tryby oraz przyczyny rozwiązania stosunku pracy;

4. Dezorganizacja czasu pracy – co oznacza i jakie niesie za sobą skutki?

5. Dezorganizacja czasu pracy, jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy;

6. Dezorganizacja czasu pracy – orzecznictwo sądowe.;

7. Dezorganizacja czasu pracy w praktyce;

8. Z życia wzięte… czyli pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi czynny zawodowo Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

21 KWIETNIA

Warsztat dla mentees w ramach Programu Mentoringowego ZPPM

25 KWIETNIA, GODZ. 10:00-14:00, SALA IM. J. WYŻYKOWSKIEGO, CENTRALA KGHM

DOROCZNA KONFERENCJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY.

26 KWIETNIA, GODZ. 15:00-18:00, SIEDZIBA ZAGŁĘBIA LUBIN S.A.

SPOTKANIE KOBIET BIZNESU

Planujemy wiele atrakcji, szczegóły wkrótce.

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.