Rtęć – przegląd prawa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa ochrony środowiska w UE: nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci i ponowna analiza uchylonego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 3 maja 2022 r.

Chociaż stosowanie rtęci jest ograniczone w większości produktów w UE, w niektórych produktach jest ona nadal stosowana.

Inicjatywa koncentruje się na dalszym ograniczeniu pozostałych zastosowań rtęci w UE, zwłaszcza w amalgamacie stomatologicznym i niektórych innych produktach z dodatkiem rtęci, takich jak lampy i urządzenia pomiarowe, oraz na ograniczeniu handlu międzynarodowego tymi produktami.

Przegląd stanowi wkład w dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, ogłoszone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Rozporządzenie (UE) 2017/852 w sprawie rtęci odnosi się do całego cyklu życia rtęci, od wydobycia podstawowego do jej ostatecznego unieszkodliwienia jako odpadów. Komisja przeprowadza ocenę skutków w celu wsparcia przeglądu rozporządzenia, skupiając się na trzech aspektach określonych w art. 19 ust. 1 rozporządzenia jako obszarach możliwej rewizji: • emisje rtęci i związków rtęci z krematoriów; • wykonalność stopniowego zaprzestawania stosowania amalgamatu stomatologicznego w perspektywie długoterminowej, najlepiej do 2030 r.; oraz • korzyści środowiskowe oraz wykonalność dalszego dostosowania załącznika II do odpowiednich przepisów prawodawstwa unijnego regulujących wprowadzanie do obrotu produktów z dodatkiem rtęci. Celem niniejszych konsultacji jest zebranie informacji na temat tych kwestii od ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Rtec-przeglad-prawa-UE_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Rtec-przeglad-prawa-UE/public-consultation_pl