ROZWIJAJ KOMPETENCJE Z NAMI

Mentoring to jedna z najlepszych form rozwoju kompetencji. Z powodzeniem wykorzystywana jest przez firmy rankingu Fortune 500. W Programie Mentoringowym ZPPM udział wzięło już ponad 100 osób. Z radością zapraszam chętnych do roli Mentorów i Mentee do VI edycji – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. W artykule znajdziecie zaproszenia także na inne, listopadowe wydarzenia.

W listopadzie odbędą się aż dwie konferencje w ramach projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

3 LISTOPADA, GODZ. 11:00 – 13:00 PLATFORMA ZOOM

„WSPIERANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH – NOWE TRENDY, NARZĘDZIA
I POTRZEBY”

Wraz z partnerami merytorycznymi, którymi są Platforma Przemysłu Przyszłości, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Human Partner zapraszamy na seminarium online

„Gospodarka 4.0 będzie wymagać od jej uczestników (zarówno pracodawców, jak i pracowników) rozwoju nowej wiedzy i kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii, do których należeć będą m.in.: systemy cyberfizyczne, zaawansowane systemy zarządzania produkcją, zaawansowana robotyzacja, złożone systemy analizy danych produkcyjnych czy sztuczna inteligencja”.

Raport Standardy kształcenia kompetencji przyszłości, Platforma Przemysłu Przyszłości (2021)

Rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa kultury organizacyjnej to jedno z wyzwań, przed którymi stoi gospodarka Polski. W warunkach transformacji w kierunku czwartej rewolucji technologicznej znaczącym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania oraz wykorzystywania. Nie oznacza to jednak, że liczą się tylko twarde umiejętności cyfrowe i te związane z obsługą nowoczesnych technologii. Niezwykle ważne stają się umiejętności miękkie – takie, których nigdy nie zastąpi robot.

Każda firma produkcyjna i usługowa, organizacja biznesowa, jednostka samorządowa, bez względu na branżę, stale monitoruje procesy biznesowe, udoskonala je, optymalizuje koszty. To nieodzowny element gry rynkowej, budowania przewagi konkurencyjnej.

Mały krok może uczynić kolosalną zmianę. Rewolucja technologiczna zmienia naszą rzeczywistość, pomaga w rozwoju, pozwala na zintegrowanie systemów produkcyjnych i metod świadczenia usług.

Jak? Tego dowiecie się podczas webinarium. Udział jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu.

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/thVsUPqjEgo4HjyJA

29 LISTOPADA, GODZ. 10:00-13:00, online

„ESG I ETYKA AI: SOJUSZ DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI. PODEJŚCIA, SZANSE, PRZESZKODY”  

Podczas konferencji podejmiemy kwestie relacji wytycznych Unii Europejskiej dotyczących etyki sztucznej inteligencji, celów zrównoważonego rozwoju postulowanych przez ONZ oraz inwestowania ESG. Wezmą w niej udział przedstawiciele instytucji badawczych oraz organizacji zajmujący się na co dzień rozwiązaniami dotyczącymi etycznego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, m.in.: dr Henrik Skaug-Saetra z norweskiego Østfold University College, autor książki „ AI for the Sustainable Development Goals”, dr Robert Sroka z Abris Capital Partners, autor monografii „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu”, oraz inni eksperci.

Poruszona zostanie rola etyki AI, kiedy będzie już obowiązywało rozporządzenie AI Act. Po wejściu w życie unijnego prawa znaczenie etyki AI wzrośnie, ponieważ pozytywne przejście audytów określonych w rozporządzeniu będzie wymagało zaprojektowania systemów AI zgodnie z podejściem Ethics by Design.

Etyka AI powinna także znaleźć praktyczne zastosowanie w obszarze inwestowania ESG. Wymaga to jednak rozszerzenia dominującego dziś technicznego podejścia do etyki sztucznej inteligencji o konteksty obejmujące oddziaływanie systemów AI na człowieka i środowisko.

Podczas konferencji odbędzie się też premiera whitepapera CET „Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie” – pierwszej polskojęzycznej publikacji poświęconej w całości etyce AI.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Więcej szczegółów na stronie: https://app.evenea.pl/event/cetkonferencja4/.

7 LISTOPADA, OBERŻA SKARBEK W LUBINIE

„RODO W FIRMIE”

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie. Jak dbać o dane osobowe pracownika od rekrutacji do rozwiązania umowy?
 2. Rekrutacja zgodna z RODO: podstawa przetwarzania danych kandydatów do pracy, zakres gromadzonych danych, zgoda kandydata, weryfikacja kandydata w SM, prawidłowa klauzula informacyjna w ogłoszeniu rekrutacyjnym, retencja danych – stanowisko UODO oraz najświeższe orzeczenia.
 3. Zatrudnienie: podstawa przetwarzania danych pracowników, zakres danych, onboarding pracownika, prawidłowe nadawanie i sprawowanie kontroli nad upoważnieniami, szkolenia dla pracowników, retencja danych.
 4. Najciekawsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych pracowników: dobrowolność zgody pracownika, przetwarzanie wizerunku pracownika, GPS w pojeździe służbowym, monitoring w miejscu pracy, przepływ danych do związków zawodowych, sygnaliści.
 5. Praca zdalna: czy czekają nas zmiany wskutek nowelizacji Kodeksu pracy?
 6. Przekazywanie danych osobowych pracownika podmiotom zewnętrznym: czy potrzebna jest zgoda pracownika na organizację szkolenia BHP lub rozpoczęcie współpracy z nowym biurem kadrowo-księgowym?
 7. Zakończenie współpracy: jak zadbać o bezpieczeństwo danych i pożegnać pracownika w zgodzie z RODO.
 8. Najciekawsze kary i sprawy z zakresu HR na gruncie RODO.
 9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzą radcowie prawni Roksana Lejpamer i Grzegorz Rutkowski z kancelarii SQUARE Tax & Legal. Zachęcamy, by uczestnicy przesłali przed szkoleniem (najlepiej nie później niż do 2 listopada) również własne pytania, aby prowadzący mogli lepiej dopasować treść spotkania pod ich potrzeby.

7-8 LISTOPADA, HOTEL BORNIT, SZKLARSKA PORĘBA

„SAMORZĄD I JEGO OTOCZENIE – JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ NASZYCH MAŁYCH OJCZYZN?”

Konferencja dla przedstawicieli samorządów lokalnych Zagłębia Miedziowego

W programie konferencji:

WYSTĄPIENIA:

 • Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju
 • Krzysztof Mróz, Senator RP, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 • Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski
 • Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

PREZENTACJE:

 • Łukasz Kasprzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Fundusze Europejskie dla samorządów: FEDS 2021-2027 i inne formy wsparcia samorządu województwa dla JST
 • Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu; Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Prezesa Zarządu;  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inwestycje środowiskowe – oferta WFOSiGW dla JST
 • Ewa Nowak-Iskra, Dyrektor Regionu Dolnośląskiego Bank Gospodarstwa Krajowego – Bankowe wsparcie procesów inwestycyjnych w JST
 • Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski – Formy wsparcia JST przez administrację rządową
 • Mariusz Przybylski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; Krzysztof Styczeń, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy; Edyta Wilczacka, Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wyzwania związane
  z procesami inwestycyjnymi w JST (racjonalne gospodarowanie wodami, pozwolenia wodnoprawne)
 • Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  Małgorzata Lisewska, Kierownik Delegatury WUOZ wLegnicy Współdziałanie z JST w zakresie ochrony dóbr kultury

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTAMI, NETWORKING

16 listopada, godz. 15:00 – 18:00, Centrum „Szkutnik” w Oborze

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA V I ROZPOCZYNAJĄCA VI EDYCJĘ PROGRAMU MENTORINGOWEGO,

Z przyjemnością informujemy, że Związek Pracodawców Polska Miedź uruchamia  VI edycję Programu Mentoringowego dla pracodawców i pracowników firm zrzeszonych w naszej organizacji.

Celem tego projektu jest wspieranie ambitnych osób w świadomym kształtowaniu swojej drogi zawodowej oraz budowaniu samoświadomości.

Poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami programu, chcemy wspierać transfer wiedzy oraz pomagać w rozwijaniu pełni ich potencjału. Firmy, które biorą udział w programie odnoszą wymierne korzyści. Rozwijają nowe umiejętności pracowników i pobudzają ich motywację.

W dotychczasowych edycjach programu z wiedzy i doświadczenia naszych mentorów skorzystało 93 mentees, czyli osób rozwijających swoje kompetencje pod okiem zaproszonych ekspertów.

Mentorami w naszym programie są doświadczeni menadżerowie wyższego szczebla, którzy pro-bono wspierają ambitnych profesjonalistów w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Udział w programie i warsztatach jest bezpłatny. Przewidujemy 6-8 spotkań indywidualnych z Mentorem (w formule online lub stacjonarnej) oraz cztery warsztaty (dwa wspólne dla mentorów i Mentees oraz dwa w osobnych grupach).

Program będzie trwał od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w programie jako Mentor, proszę się zapisać, wykorzystując ten link: https://forms.gle/422ZCETHwrybQ11r7

Uprzejmie prosimy o zachęcenie ambitnych i dobrze rokujących pracowników w Państwa firmie do skorzystania z naszego programu w charakterze Mentees.

Do zapisów Mentees proszę wykorzystać ten link: https://forms.gle/1J6FqAgNRSK6hQLg7

Osoby, które już się zgłosiły jako mentee i mentor prosimy również o wypełnienie nowego formularza, który znajdziecie pod wyżej wskazanymi linkami.

Szczegółowe informacje na temat naszych propozycji uzyskacie pod adresem: szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Zapraszamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. O rekrutacji będziemy informować na bieżąco.