Rynek energii elektrycznej – reforma struktury unijnego rynku energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa energetycznego w UE  na podstawie analizy rozporządzenia (UE) w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej 2019/943, dyrektywy (UE) w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 2019/944 i rozporządzenia (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii nr 1227/2011 (REMIT) – wniosek dotyczący Rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/943 i (UE) 2019/942 oraz dyrektywy (UE) 2018/2001 i (UE) 2019/944 w celu udoskonalenia struktury unijnego rynku energii
elektrycznej
.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 maja 2023 r. Ceny energii znacznie wzrosły w latach 2021 i 2022. Wynikało to z ograniczenia dostaw gazu, zwłaszcza po rozpoczęciu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie, oraz z wykorzystywania energii jako broni, a także z krajowych niedoborów energii wodnej i jądrowej. Wzrost cen wynikał również ze zwiększonego zapotrzebowania na energię, wraz z ożywieniem światowej gospodarki po pandemii COVID19. Gospodarstwa domowe, przemysł i przedsiębiorstwa w całej UE szybko odczuły ten wzrost cen, a rządy natychmiast poczyniły kroki w celu jego złagodzenia. Na poziomie europejskim UE niezwłocznie zapewniła zestaw narzędzi dotyczący cen energii1 obejmujący środki mające na celu rozwiązanie problemu wysokich cen, w szczególności dla odbiorców najbardziej wrażliwych (w tym wsparcie dochodu, ulgi podatkowe, środki na rzecz oszczędzania i magazynowania gazu), a także plan REPowerEU2, w którym przewiduje się dalsze środki i finansowanie, aby zwiększyć efektywność energetyczną i ilość energii ze źródeł odnawialnych z myśo zmniejszeniu zależności od rosyjskich paliw kopalnych.
Reforma ta koncentruje się na aspektach wymagających pilnych dostosowań, aby zwiększyć odporność rynku i zmniejszyć wpływ cen gazu na rachunki za energię elektryczną, a jednocześnie wspierać transformację energetyczną. Celem tej reformy jest szybkie zapewnienie wartości dodanej obywatelom i przedsiębiorstwom w UE podczas trwającego kryzysu i sezonu grzewczego 2023/2024. Obejmuje to wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/943, dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/944 i rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 (REMIT).
Wniosek stanowi odpowiedź na obawy konsumentów, branży i inwestorów dotyczące ekspozycji na zmienne ceny krótkoterminowe spowodowane wysokimi cenami paliw kopalnych. Pozwoli on na zoptymalizowanie struktury rynku energii elektrycznej, uzupełniając rynki krótkoterminowe o instrumenty długoterminowe, które będą miały większe znaczenie, oraz umożliwiając konsumentom korzystanie z większej liczby umów na dostawy po stałych cenach i ułatwiając inwestycje w czyste technologie. Ostatecznie oznacza to, że potrzebna będzie mniejsza produkcja paliw kopalnych, co doprowadzi do obniżenia cen dla konsumentów podczas przyszłego kryzysu związanego z paliwami kopalnymi, dzięki niskim kosztom operacyjnym energii odnawialnej i niskoemisyjnej. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia oraz dokument roboczy służb UE

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Rynek-energii-elektrycznej-reforma-struktury-unijnego-rynku-energii-elektrycznej_pl

Źródło: Komisja Europejska