„Samorząd i jego otoczenie. Jak wspierać rozwój naszych małych ojczyzn”.

„Samorząd i jego otoczenie. Jak wspierać rozwój naszych małych ojczyzn”. Rozpoczęła się II edycja Konferencji dla przedstawicieli samorządów lokalnych, która poświęcona jest skutecznym i sprawnym metodom pozyskiwania unijnych i rządowych funduszy na gminne inwestycje.

Przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania z samorządowcami, wspólną konferencję prasową zorganizowali senator Krzysztof Mróz i Piotr Karwan, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Cieszymy się, że w dzisiejszej konferencji bierze udział sporo samorządowców. Rozmawiamy dzisiaj o funduszach europejskich, zarówno tych, którymi będzie dysponował samorząd województwa dolnośląskiego, jak i ministerstwo rozwoju. Rozmawiamy także o funduszach na rozwój mieszkalnictwa, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Są z nami przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od wielu lat wspiera lokalne samorządy w zakresie niezwykle istotnych inwestycji strukturalnych związanych z poprawą ochrony środowiska i efektywnością energetyczną. Jest z nami też dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który naświetli samorządowcom programy pomocowe dla obszarów wiejskich – powiedział na konferencji prasowej Piotr Karwan, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Wśród gości dzisiejszej konferencji Związku Pracodawców jest m.in. senator Krzysztof Mróz.

Zaprosiliśmy dzisiaj wszystkich samorządowców, aby powiedzieć im, jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć, które są istotne i ważne dla mieszkańców ich miejscowości. Znowelizowaliśmy budżet państwa, 14 miliardów złotych jeszcze w tym roku trafi do jednostek samorządu terytorialnego. I to będą środki na wydatki bieżące, czyli to, o co samorządowcy zabiegali. Chcemy, by te środki błyskawicznie trafiły do samorządów, aby te najpilniejsze potrzeby mogły być realizowane. Bo taka była potrzeba i takie było oczekiwanie samorządowców – dodał senator Krzysztof Mróz.

Podczas konferencji, Anna Melska, wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, odczytała specjalny list od Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek, skierowany do uczestników spotkania. Zarówno władzy na szczeblu centralnym, jak i władzom lokalnym bardzo zależy na stabilnym i zrównoważonym rozwoju (…). Dzięki dofinansowaniu udało się przebudować i odnowić wiele lokalnych dróg, zaopatrzyć je w dobre oświetlenie. Fundusze umożliwiły budowę i modernizację infrastruktury społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów opieki i centrum integracji – wylicza Marszałek Sejmu. 

Z kolei starosta legnicki, Adam Babuśka, odczytał list od wiceminister edukacji, Marzeny Machałek, która podkreślała w liście, że  „trudno dziś sobie wyobrazić państwo polskie bez samorządów lokalnych, władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem przemian, struktury samorządowe przyczyniły się w sposób istotny do uporządkowania państwa, wyzwoliły potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych”

Instrumenty wsparcia w tym ogłoszona w zeszłym tygodniu subwencja dla samorządów w wysokości 14 mld. zł., była jednym z elementów wystąpienia Wiceministra Finansów, Sebastiana Skuza. O najbliższych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 opowiadała Magdalena Bednarska – Wajerowska, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Samorządowcy poznali też mechanizmy pozyskiwania środków z banków na rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego, infrastruktury i budownictwa o których mówił Paweł Karpiński, Dyrektor Biura Funduszu Dopłat.

O inwestycjach środowiskowych mówił z kolei prezes WFOSiGW, Łukasz Kasztelowicz, natomiast o wsparciu samorządów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mówił szef tej placówki, Tomasz Krzeszowiec.

O możliwościach wsparcia przez KGHM Polska Miedź S.A. samorządów i ich mieszkańców mówił także Bartosz Niebrzydowski, zastępca dyrektora departamentu komunikacji KGHM.

Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, mówiła o programach społecznych dedykowanych dla samorządu. W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 

Samorządowcy podkreślali zgodnie, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ dzięki wymianie doświadczeń pozyskuje się wiele cennych informacji, które można wykorzystać przy nowych inicjatywach i programach wsparcia.

Dzięki inwestycjom rządu i samorządów powstają w naszym regionie nowe połączenia kolejowe czy drogi ułatwiające szybkie i bezpieczne przemieszczanie się między ośrodkami, atrakcyjne miejsca pracy w Zagłębiu Miedziowym, bogate walory przyrodnicze i turystyczne Karkonoszy, czy wreszcie tańsze niż we Wrocławiu mieszkania powodują, że młodzież po studiach coraz częściej myśli o tym, aby zamieszkać np. w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Jeleniej Górze, Bolesławcu, Złotoryi czy w innych zakątkach naszego subregionu.