„Samorząd i jego otoczenie – jak wspierać rozwój naszych małych ojczyzn?”

„Samorząd i jego otoczenie – jak wspierać rozwój naszych małych ojczyzn?” to tytuł II edycji konferencji dla przedstawicieli samorządów lokalnych, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2023 r, w DCS Polana Jakuszycka.

Duże zainteresowanie wyrażane przez uczestników pierwszej edycji w połączeniu z licznymi, nowymi instrumentami wsparcia samorządów spowodowały, że Związek Pracodawców Polska Miedź po raz kolejny podjął się organizacji tego niezwykle ważnego dla rozwoju regionu przedsięwzięcia.

„Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli Parlamentu RP, Rządu RP oraz kluczowych instytucji odpowiedzialnych za finansowanie projektów i inicjatyw samorządu lokalnego. Spotkanie w takim gronie przy szerokim udziale naszych samorządowców z pewnością przełoży się na dalszy rozwój naszych małych ojczyzn” – powiedziała Marta Wisłocka, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Celem Konferencji będzie dostarczenie najbardziej aktualnej wiedzy na temat finansowania rozwoju JST ze środków rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej oraz wskazanie możliwych ścieżek współpracy.

„Dzięki inicjatywom samorządów powstają nowe miejsca pracy, tworzone są przyjazne warunki do inwestowania i otoczenie, dzięki któremu Dolny Śląsk jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Wierzę, że pozyskane na naszej konferencji informacje stworzą nowe możliwości rozwojowe, które wykorzystają samorządowcy, do których kierujemy zaproszenie.” – powiedział Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka, w którym odbywać się nasza konferencja to doskonały przykład współpracy samorządu województwa i rządu, a także jednocześnie najnowocześniejszy ośrodek biathlonu i narciarstwa biegowego w Polsce i Europie, którego powstanie z pewnością pozytywnie wpływa na rozwój tej części naszego regionu.

https://polanajakuszycka.pl/

„Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to jedna z naszych sztandarowych inwestycji zrealizowanych w obecnej kadencji przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Ta wspaniała inwestycja to nie tylko miejsce stworzone dla sportu i rekreacji, ale też doskonała przestrzeń do spotkań i konferencji” – z dumą zaznacza Piotr Karwan, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

26 CZERWCA

10:00 – 11:00 Przyjazd prelegentów i uczestników – kawa powitalna

10:45 – Briefing prasowy

11:00 -11:45 WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE GOŚCI HONOROWYCH

 1. Wystąpienie Patrona Honorowego: List Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek
  Anna Melska, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 2. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Wystąpienie Gościa Honorowego: List Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
  i Nauki Minister Marzeny Machałek
  Adam Babuśka, Starosta Legnicki
 4. Krzysztof Mróz, Senator RP

11:45 -12:30 PREZENTACJE

 1. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie dla JST Magdalena Bednarska-Wajerowska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 2. Mieszkalnictwo wielorodzinne, infrastruktura, budownictwo, inwestycje – bankowe wsparcie procesów inwestycyjnych w JST przez BGK – Paweł Karpiński, Dyrektor Biura Funduszu Dopłat, Departament Funduszy Mieszkaniowych (infrastruktura); Krzysztof Mizielski, Ekspert sprzedaży produktów SBC (społeczne budownictwo czynszowe); Mirosław Komar, Główny ekspert ds. sprzedaży (fundusz dostępności); Bank Gospodarstwa Krajowego

12:30 -12:45 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO

Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

12:45 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 -14:00 PREZENTACJE

 1. Inwestycje środowiskowe – oferta WFOSiGW dla JSTŁukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 2. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko FENIKS 2021-2027 dla JST Sławomir Pęksa, Radca, Wydział Koordynacji Programowania, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

14:00 – 14:15 DYSKUSJA

14:15 – 15:15 Obiad

15:15 -16:00 PREZENTACJE

 1. Wsparcie samorządów przez KOWRTomasz Krzeszowiec, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu
 2. KGHM – wsparcie dla samorządów; Działania w obszarze CSR na Dolnym Śląsku Bartosz Niebrzydowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji, KGHM Polska Miedź S.A.

16:00 -16:30 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA SPOTKANIA, DYSKUSJA, KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTAMI

18:00 Kolacja grillowa

27 CZERWCA

8:00 Śniadanie

9:00 – 11:00 KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTAMI, NETWORKING

11:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Konferencja jest bezpłatna, osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o bezpośredni kontakt z Biurem Związku Pracodawców Polska Miedź (tel. 76 847 85 85, e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl )

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie