Seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”

Serdecznie zapraszamy na Interaktywne seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”, które poprowadzi mecenas Monika Gładoch –  ekspert Pracodawców RP, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członkini Zespołów Rady Dialogu Społecznego, uczestniczka prac legislacyjnych w komisjach sejmowych i senackich, w rankingu „Gazety Prawnej” trzykrotnie uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce
Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 w godzinach od 10.30. do ok. 15.50 z przerwą na lunch o godzinie 13.00.
Seminarium ma charakter interaktywny, obejmie dyskusję nad propozycjami strony pracodawców. Podczas spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

  • przyczyny kontrowersji do projektowanych regulacji
  • prezentacja rozwiązań Kodeksu indywidualnego prawa pracy
  • dyskusja: Kształt właściwych regulacji Kodeksu pracy
  • opracowanie postulatów i rekomendacji

Prosimy o przygotowanie Państwa rekomendacji, zagadnień i propozycji zmian w Kodeksie pracy, które staną się postulatami Pracodawców RP w procesie konsultacyjnym.
W załączeniu przesyłam szerszą informację o seminarium, zawierającą opis przebiegu prac nad Kodeksem pracy i przyczynach ich wstrzymania.
Udział w seminarium jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa w seminarium do 23 kwietnia br.