Seminarium ISRP – Krajowy Program Testów Dopasowania Ochron Układu Oddechowego, 18 maja 2021

International Society for Respiratory Protection (ISRP) – National Fit Testing Programmes

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochron Układu Oddechowego (International Society for Respiratory Protection – ISRP) zaprasza na seminarium online poświęcone Krajowemu Programowi Oceny Dopasowania Ochron Układu Oddechowego, które odbędzie się 18 maja 2021 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.! Referaty będą prezentowane w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.

Tematyka:
Krajowe statystyki chorób zawodowych układu oddechowego – medyczne uzasadnienie dla oceny dopasowania ochron układu oddechowego (IMP) | Wdrożenie programu oceny dopasowania ochron układu oddechowego – dobre praktyki (KGHM) | Badania w zakresie dopasowania ochron układu oddechowego, możliwości i zasoby techniczne (CIOP-PIB) | Znaczenie ochron układu oddechowego I ich dopasowania w górnictwie (WUG) | Doświadczenia Wielkiej Brytanii w zakresie oceny dopasowania ochron układu oddechowego (BSIF) | Propozycja krajowego poradnika oceny dopasowania ochron układu oddechowego – omówienie i dyskusja (3M).

Celem serii warsztatów edukacyjnych organizowanych w 2021 roku przez europejski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochron Układu Oddechowego jest zaprezentowanie uczestnikom znaczenia ochrony dróg oddechowych w odpowiedzi na szereg zagrożeń występujących w powietrzu, wnioski wyciągnięte z pracy w takich niebezpiecznych środowiskach oraz zastosowane technologie i środki, które mogą zostać podjęte w celu reagowania na takie zagrożenia.

Pytania prosimy kierować pod adres: secretary@isrpeurope.com
Link do rejestracji: https://us02web.zoom.us/webinar/register/3416188695687/WN_L_btENwSSb6QSpyBZcbuBw
Źródło: International Society for Respiratory Protection – ISRP