Seminarium Oblicza mediacji

W dniu 25 października br odbyło się seminarium „Oblicza mediacji” zorganizowane wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź.
Tło i kontekst spotkania stanowił Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe.
Podczas seminarium Dyrektor Łukasz Wereszczyński przedstawił realizowany w SierPolu projekt z obszaru zarządzania konfliktem pod nazwą „Lider dialogu”.
Uczestnicy Seminarium wysłuchali również wystąpień Pana Michał Marcinkowskiego – Mediatora z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektora HR w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, praktyka – mediatora w sporach zbiorowych, który mówił o mediacji jako etapie sporu zbiorowego oraz Adw. dr. Artura Rycaka – w latach 2000-2016 sędzię i asesora, Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, który mówił o „Postępowaniu mediacyjnym jako instytucja postępowania sądowego”.
Podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny: Czy mediacja może być skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów?, którego Moderatorem był Tomasz Kuydowicz – Manager ds. Analiz i Legislacji Związku Pracodawców Polska Miedź a w panelu uczestniczyli:

  1. Magdalena Wróbel – Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.
  2. Łukasz Wereszczyński – Dyrektor ds. Pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”.
  3. Michał Marcinkowski – Dyrektor HR w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  4. dr Artur Rycak – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  5. Adam Gąsiorowski – Mediator z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziękujemy wszystkim Państwu za bardzo merytoryczne spotkanie.