Seminarium „Oblicza mediacji”

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Oblicza mediacji”, które odbędzie się 25 października 2018 roku w godz. 10:00 – 13:45  w sali VIP w siedzibie KGHM Zagłębie Lubin, przy ulicy M.C. Skłodowskiej 98 w Lubinie (Stadion Piłkarski).
Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego ideą jest uświadomienie, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności sięgania po rozstrzygnięcie sądowe. Mediacja ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny, jej korzyści to możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania problemów przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji.
Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pozasądowego rozwiązywania sporów, wciąż bowiem nie są one wystarczająco znane i wykorzystywane.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22.10.2018 roku (tel: 76/8478585; e-mail: kuydowicz@pracodawcy.pl).