Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 na platformie Skype for business w trybie wideokonferencji online. Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Dr inż. Adama Mirka, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Polskie firmy i instytucje rokrocznie czynią bardzo wiele w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa, a niesłusznie są postrzegane negatywnie w tym zakresie. Celem spotkania jest przedstawienie najlepszych praktyk w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi. Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 26.04.2021 r. do godz. 12:00 na adresy: sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl. Ze względów organizacyjnych (zachowanie bezpieczeństwa informatycznego oraz kwestie związane z RODO) uprzejmie prosimy o podanie adresu mailowego, z którego będą się Państwo łączyć do udziału w wideokonferencji. Osoby, które zarejestrują się na spotkanie, otrzymają w dniu 27.04.2021 r. wiadomość e-mail z linkiem oraz instrukcją do logowania się do systemu konferencyjnego. System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

W przypadku zmiany warunków epidemiologicznych będziemy Państwa prosić o udział w innym terminie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!