Seminarium „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.
Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawa powstania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  2. Wady rzeczy – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, wady prawne;
  3. Uprawnienia i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy;
  4. Rękojmia w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca, przedsiębiorca – konsument;
  5. Dopuszczalne modyfikacje odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  7. Ciężar dowodu w postępowaniu reklamacyjnym;
  8. Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi;
  9. Uprawnienia z rękojmi a gwarancja przy sprzedaży.


Seminarium odbędzie w środę, 26 lutego 2020 roku w Hotelu Skarbek w Lubinie (59-300), ul. Budowniczych LGOM 20.
Seminarium zaplanowane jest w godzinach: 9.00 – 12.30.
Potwierdzenie uczestnictwa w seminarium proszę o przesłanie do Związku Pracodawców Polska Miedź w terminie do 21 lutego 2020 roku telefonicznie pod numer 76 / 847 85 85 lub mailowo na adres: sekretariat@pracodawcy.pl