seminarium online pt „Nowelizacja KSH – „Zdalne” funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w dobie epidemii COVID-19”


Serdecznie zapraszamy na seminarium online pt „Nowelizacja KSH –Zdalne” funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w dobie epidemii COVID-19”
Webinarium odbędzie się 27 maja br. w godzinach od 10.00. do ok. 12.00. Webinarium poprowadzi Alicja Kudłak, Dyrektor Biura Związku – Radca prawny
Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 26 maja br. do godziny 13.00 wraz z ich adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tematyki szkolenia, zachęcamy do przesłania ich przed szkoleniem na adres mailowy: kudlak@pracodawcy.pl.  Pytania będzie można także zadawać w trakcie szkolenia.
Szkolenie odbędzie przy pomocy platformy Skype for Business.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem instrukcję włączenia się  w webinarium.
Zakres tematyczny Seminarium
1/ Możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i organu nadzoru spółki z o.o. i sp. akcyjnej oraz podejmowania przez zarząd i organ nadzoru uchwał na odległość:
–        charakter i istota zmian,
–        modyfikacje w umowie/statucie spółki,
–        skutek odmiennych regulacji regulaminowych,
–        warunki podejmowania uchwał in absentia,
–        tajność głosowania w trybie zdalnym,
–        podpisy.
2/ Udział w zgromadzeniu wspólników/ walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
–        środki komunikacji,
–        charakter zmian,
–        modyfikacje w umowie/statucie spółki,
–        skutek odmiennych regulacji regulaminowych,
–        skutek nieprzyjęcia regulaminu wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej,
–        tajność głosowania w trybie zdalnym,
–        zwoływanie posiedzeń – dodatkowy element zawiadomienia,
–        obowiązki spółki akcyjnej w zakresie potwierdzenia wykonania prawa głosu in absentia.
3/ Następstwa zakłóceń komunikacji elektronicznej i wystąpienia innych problemów technicznych.
4/ Środki komunikacji elektronicznej a zaskarżanie uchwał.