Seminarium online pt. „Zakaz konkurencji w kontekście Tarczy 4.0”

Serdecznie zapraszamy na seminarium online pt. „Zakaz konkurencji w kontekście Tarczy 4.0”, które poprowadzi r.pr. dr Natalia Krej z Kancelarii Krej Gajowczyk Legal Partners.  
Webinarium odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. w  godzinach od  10:00 do 11.30 na platformie ClickMeeting (nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania).
 
Link do spotkania otrzymają Państwo w przeddzień wydarzenia.
Jeśli chcesz usłyszeć o Tarczy 4.0 w kontekście regulacji dotyczących zakazu konkurencji, przenalizować zastosowane rozwiązanie normatywne pod kątem:
– zakazu konkurencji w odniesieniu do stosunku pracy,
– zakazu konkurencji w odniesieniu do stosunków cywilnoprawnych,
– Tarczy 4.0 w odniesieniu do  zakazu konkurencji,
– ingerencji ustawodawcy w relacje cywilnoprawne,
– ochrony pracodawcy/zleceniodawcy,
– sposobu obrony interesów pracowników/zleceniobiorców
serdecznie zapraszamy na nasze webinarium.

Powyższy temat jest niezwykle interesujący nie tylko z punktu widzenia samego zakazu konkurencji, co działań ustawodawcy, który poprzez wprowadzane i obowiązujące od dnia 24 czerwca 2020 r. przepisy prawa, ingeruje w sferę prywatnoprawnych relacji. Omawiana regulacja będzie miała olbrzymie znaczenie z punktu widzenia zachowania zasady równowagi pomiędzy pomocą państwa a bezpieczeństwem obrotu prawnego.
 
Prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia 25 sierpnia br. wraz z ich adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednym stanowisku komputerowym (adresie mailowym) może uczestniczyć fizycznie więcej osób.
 
Udział w webinarium jest bezpłatny.