Seminarium: Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym, 27.09.2021

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godz. 10:00-13:00 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48).

Trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem, bycie „dobrym sąsiadem” to od lat sposób działania KGHM. Ścisła współpraca biznesu z lokalnymi samorządami skutkuje rozpoznaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz wsparciem w wybranych obszarach. Nowa polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zasady zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka o obiegu zamkniętym stanowią poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Wychodząc temu naprzeciw chcemy Państwu dostarczyć wiedzy dotyczącej tych procesów.

Konferencja zostanie zorganizowana w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz uwzględnieniem regulacji dot. procesu szczepienia przeciwko Covid-19, jedną ze szczepionek dopuszczoną do obrotu w UE.

Uprzejmie prosimy o zachowanie panujących reguł, wynikających z przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na organizację spotkania oraz konieczności modyfikacji formuły lub terminu spotkania, z odpowiednim wyprzedzeniem wyślemy stosowną informację.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawną organizację przedsięwzięcia uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału, w terminie do 23 września 2020 r., telefonicznie 76 8478585 lub e – mail sekretariat@pracodawcy.pl; szkop@pracodawcy.pl.

 
Serdecznie zapraszamy!