seminarium „Program compliance – nowy obowiązek przedsiębiorstwa”

Serdecznie zapraszam na seminarium „Program compliance – nowy obowiązek przedsiębiorstwa”, które odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku w Hotelu Oberża Skarbek w Lubinie, ul. Budowniczych LGOM 20
w godzinach  od godz. 9.00 do 12.00. Seminarium poprowadzi Arkadiusz Skrobich- Radca Prawny – partner SQUARE Kancelaria Prawna.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Czym jest system compliance i dlaczego jest ważny dla przedsiębiorstwa?
 2. Podmiot zbiorowy, jako podmiot odpowiedzialności.
 3. Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce.
 4. Nowy model odpowiedzialności – czy to rewolucja?
 5. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany? Omówienie sankcji.
 6. Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością, czyli charakterystyka poszczególnych elementów compliance – skuteczne praktyki postępowania w sytuacji kryzysowej:
 • compliance due diligence;
 • system informowania o nieprawidłowościach – sygnaliści i whistleblowing;
 • uregulowania antykorupcyjne;
 • system szkoleń;
 • bieżący nadzór w przedsiębiorstwie.

Uprzejmie proszę o wskazanie osób, które wezmą udział w seminarium do 26 marca 2019 r. drogą mailową: sekretariat@pracodawcy.pl lub telefonicznie: 768478585.