Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że 22 czerwca br. w Oberży Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20)  w godzinach od 9.00 do ok. 15.00 odbędzie się Seminarium pt. „ Dane osobowe w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne”, przygotowane przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna

Prosimy Państwa o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.

 

Zakres tematyczny Seminarium:

  1. Aktualne przepisy prawne.

Nowe Rozporządzenie UE nr 2016/679

  1. Geneza wydania rozporządzenia
  2. Czym jest rozporządzenie UE i jak się je stosuje
  3. Główne zasady rozporządzenia
  4. Preambuła (motywy) rozporządzenia i co z nich wynika
  5. Rozwiązania szczegółowe:

a)     Wyrażenie zgody,

b)     Dane dotyczące karalności,

c)     Zbieranie i usuwanie (retencja/prawo do bycia zapomnianym) danych,

d)     Zautomatyzowane przetwarzanie danych (profilowanie)

e)     Administrator/współadministratorzy (samoocena, zawiadomienie o naruszeniu)

f)       Przetwarzający

g)     Inspektor ochrony danych

h)     Przekazywanie danych do państw trzecich (BCR),

i)       Odpowiedzialność i sankcje

 

Z poważaniem
Beata Staszków
Prezes Zarządu