Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowanym  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. Seminarium odbędzie się
30 stycznia  2018 r. w godzinach od 9.00 do ok. 12.00 w Lubinie, w siedzibie KGHM – ul. M. Skłodowskiej – Curie 48 – Sal im. J. Wyżykowskiego.
Prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 26 stycznia br. na adres mailowy Biura Związku sekretariat@pracodawcy.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny.