Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowanym  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. Seminarium odbędzie się
30 stycznia  2018 r. w godzinach od 9.00 do ok. 12.00 w Lubinie, w siedzibie KGHM – ul. M. Skłodowskiej – Curie 48 – Sal im. J. Wyżykowskiego.

Prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 26 stycznia br. na adres mailowy Biura Związku sekretariat@pracodawcy.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny.