Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

Serdecznie zapraszam na Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowanym  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. Seminarium odbędzie się 11 października 2017 r. w godzinach od 9.00 do ok. 12.00 w siedzibie KGHM – ul. M. Skłodowskiej – Curie 48 – Sal im. J. Wyżykowskiego.
Program seminarium:

  1. Procedura incydentów w tym informowania o naruszeniach osób, których dane dotyczą.
  2. Analiza ryzyka.
  3. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
  4. Procedura bycia zapomnianym, przenoszenia danych.
  5. Procedura Data Protection by default.
  6. Procedura Data protection by design.
  7. Nowe umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  8. Nowe  wzory zgód.
  9. Nowe wzory spełnienia wymogu obowiązku informacyjnego.
  10. Weryfikacja: podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, stan bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwo teleinformatyczne w tym procedury zarządzania uprawnieniami, zdalny dostęp, ciągłość działania.

Prosimy Państwa o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 6 października br. na adres mailowy Biura Związku (podany poniżej).
Udział w seminarium jest bezpłatny.