Seminarium pt. „Rola surowców mineralnych dla rozwoju regionalnej gospodarki”

Szanowni Państwo
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium pt. „Rola surowców mineralnych dla rozwoju regionalnej gospodarki” pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Seminarium odbędzie się we Wrocławiu, w budynku Cuprum Novum (KGHM Cuprum CBR) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, w dniu 14 marca 2016 roku w godz. 11.00-14:15

Górnictwo i wydobycie surowców naturalnych jest jedną z wiodących branżw województwie dolnośląskim charakteryzującą się najwyższym udziałem w produkcjii zatrudnieniu. Zdecydowało to o wybraniu tej branży jako regionalnej inteligentnej specjalizacji (RIS). Na Dolnym Śląsku funkcjonują nie tylko firmy wydobywcze surowców metalicznych, skalnych i energetycznych, ale i producenci maszyn górniczych oraz ośrodki naukowe i doradcze zajmujące się tematyką wydobycia i przeróbki surowców. Pomimo, iż wiele firm wydobywczych to innowacyjne podmioty wdrażające nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii pozyskania surowców, jak i działań na rzecz ochrony środowiska, to jednak przemysł wydobywczy postrzegany jest nadal jako jeden z tych znacząco ingerujących w środowisko. Dlatego tak istotne jest podejmowanie dyskusji o roli i znaczeniu tej branży w rozwoju regionu, o zasadach i kierunkach współpracy podmiotów z władzami regionalnymi, szczególnie w ramach rozwoju RIS, a w tym o możliwości kreowania warunków dla inwestycji przemysłowych.
Celem spotkania jest zaprezentowanie stanowiska rządu i władz regionalnych w zakresie roli surowców w polityce Polski i regionu, a także oczekiwań podmiotów zajmujących się gospodarką surowcami mineralnymi
w celu wypracowania wspólnych kierunków optymalnego wykorzystywania surowców i rozwoju RIS w regionie
Udział w seminarium jest bezpłatny!
Organizacją Seminarium zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na seminarium w terminie do dnia 10 marca 2016 roku
na adres e-mail sekretariat@pracodawcy.pl, tel: 76 847 85 85.
Z wyrazami szacunku
Bogusław Graboń
Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź