seminarium „Sieci Monitoringu Prawa – analiza ustaw z pakietu Konstytucji biznesu”

Dnia 21 lutego 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Pracodawców RP, przy ul Brukselskiej 7 odbyło się seminarium „Sieci Monitoringu Prawa – analiza ustaw z pakietu Konstytucji biznesu” – sprawozdanie z podjętych działań w IV kwartale 2017 roku. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel biura Związku.
Podczas seminarium zaprezentowany został kwartalny raport Sieci Monitoringu Prawa, który obejmuje projekty 11 aktów prawnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorców i sytuacji na rynku pracy, które były procedowane w ostatnim kwartale (październik – grudzień) 2017 roku.
W załączeniu przedstawiamy notatkę Tomasza Kuydowicza, pracownika biura Związku, który w spotkaniu uczestniczył.
Przedmiotowy Raport dostępny jest pod adresem: http://pracodawcyrp.pl/upload/files/2018/02/2018-02-21-raport-sieci-monitoringu-legislacji.pdf