Wspólnie z firmą Impel Business Solutions Sp. z o. o. serdecznie zapraszamy na seminarium „Spotkanie z robotem – procesy i automatyzacja”, którego celem jest zapoznanie uczestników z ideą robotyzacji procesów biznesowych.

Robot -„wirtualny pracownik” wspiera w codziennej pracy biurowej oraz dostarcza firmom i pracownikom rzeczywistych efektów: 100% efektywności, 100% wyeliminowanych błędów, oraz do 70% redukcji kosztów pracy.  Wirtualny asystent wykorzystuje interfejs użytkownika do wykonywania zadań, tak jak robią to ludzie. Uruchamia i komunikuje się z innymi systemami w celu wykonywania wielu różnorodnych powtarzalnych zadań.

Seminarium odbędzie się 11 lutego 2019 roku w Lubinie w godzinach od 9.00 do 12.00 w siedzibie Zagłębia Lubin SA, ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 ( Stadion – Sala VIP II piętro)- w nawigacji prosimy wpisać adres i Stadion

Spotkanie dedykowane jest dla:

Działów finansów,

Działów kadrowo-płacowych,

Działów odpowiedzialnych za procesy w firmie,

Działów odpowiedzialnych za automatyzację w firmie,

Działów IT i zarządzania projektami.

Roboty Asystenci są w stanie naśladować powtarzalne, proste działania ludzi, dzięki czemu pracownicy mogą zająć się twórczymi i kreatywnymi zadanymi.  Logują się do aplikacji, przenoszą pliki i foldery, kopiują i wklejają dane, wypełniają formularze, pobierają dane strukturalne z dokumentów, skanują dokumenty.

Obecnie ok. 30% organizacji wpiera się w codziennej pracy wirtualnym pracownikiem.

Chcesz dowiedzieć się, w jakich czynnościach możesz delegować mu zadania, zapraszam na warsztaty.

I moduł : Robot w biurze – czy to możliwe?

  • Czym jest technologia RPA?
  • RPA – trend, moda czy konieczność?
  • Jak rozpocząć podróż z robotyzacją?

II moduł: Gra symulacyjna

2.1 Zapoznanie się z procesem gry symulacyjnej

2.2 Analiza i obserwacja procesu

2.3 Pomysły usprawnieniowe i symulacja procesu docelowego

2.4 Wyniki gry i nagrody dla uczestników

Rezultaty warsztatu dla uczestnika

  • Znajomość trendów w zakresie automatyzacji procesów w biurze
  • Identyfikacja potencjału do rozwoju obsługiwanych procesów
  • Umiejętność zastosowania narzędzi LEAN do przygotowania procesów pod robotyzację

Uprzejmie proszę o wskazanie osób, które wezmą udział w seminarium do 6 lutego 2019 r. drogą mailową lub telefonicznie.