Seminarium z Profesorem Robertem Cialdinim

0015Dnia 8 października 2010 roku we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Cuprum Sp. z o.o. odbyło się seminarium z udziałem profesora Roberta Cialdiniego – światowego autorytetu w dziedzinie wywierania wpływu. Organizatorami seminarium były: KGHM Polska Miedź SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Spotkanie miało unikalny charakter – z jednej strony dało dostęp do przekonywującej wiedzy, z drugiej strony zaś autorski charakter spotkania dostarczył odpowiedzi na problemy uczestników. Wykładowca podczas seminarium zaprezentował uczestnikom prawdziwy koncert edukacyjny na temat skutecznych, etycznych zachowań służących współpracy i rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych.

Nieobecni niech żałują.
Po seminarium odbyła się Konferencja „Dolnośląskie dla polskiej gospodarki” z udziałem Pana Waldemara Pawlaka – Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Pana Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców RP, organizowana przez  Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Zachodnia Izbę Gospodarczą oraz przez Związek Pracodawców Polska Miedź. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele władz wojewódzkich i  samorządów.
Tematyka spotkania:
Od fiskalizmu do współpracy – samorządy a przedsiębiorcy Dolnego Śląska
Polityka podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste jako źródło konkurencyjności
Dyskusja tocząca się podczas spotkania wykroczyła zdecydowanie poza zaplanowany zakres tematyczny. Uczestnicy skorzystali z unikalnej szansy przedyskutowania problemów, jakie pojawiają się na styku działalności biznesu i organów administracji publicznej. Pan Premier Pawlak przedstawił zebranym szereg rozwiązań prawnych wychodzących na przeciw  potrzebom przedsiębiorców. Propozycje te zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem i wszyscy przedsiębiorcy życzyliby sobie, aby weszły one jak najszybciej w życie.Przedsiębiorcy wyrazili swoje uznanie i aprobatę dla resortu kierowanego przez Pana Wicepremiera, szczególnie gdy chodzi o nadmierny fiskalizm wobec przedsiębiorców.
0033 0267 0257 0186 0184 0110 0113 0097 0106 0064 0088 00921 0294 0287 0293 0281