Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”

24 kwietnia 2018 roku odbyło się Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”, które zorganizował Związek Pracodawców Polska Miedź oraz KGHM Polska Miedź SA.
Patronat nad Seminarium objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz KGHM Polska Miedź S.A.
Seminarium zorganizowane było z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest, zgodnie z decyzją Parlamentu Polskiego, corocznie obchodzony w Polsce pod koniec kwietnia.
Celem spotkania było przedstawienie najlepszych praktyk KGHM Polska Miedź S.A. oraz zaproszonych firm górniczych w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi.
W imieniu Wyższego Urzędu Górniczego zebranych gości przywitał Pan Krzysztof Król Wiceprezes WUG, który podsumował ubiegły rok w zakresie bezpieczeństwa pracy, oraz Pani Małgorzata Łagocka Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, która odczytała list w imieniu Pana Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy.
W drugiej części Seminarium zaproszeni goście wysłuchali prezentacji takich jak:

  • Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie, przedstawioną przez Piotra Karkulę – Dyrektora Departamentu Warunków Pracy i Statystyki z Wyższego Urzędu Górniczego
  • Przykłady działań na rzecz poprawy zachowań, umiejętności i zdrowia pracowników KGHM Polska Miedź S.A.  – Adam Chyliński – Dyrektor Departamentu BHP i Ryzyk Zawodowych KGHM Polska Miedź S.A., Arkadiusz Staniszewski O/ZG „Polkowice – Sieroszowice
  • Działania podejmowane w celu poprawy warunków pracy w ZG KWB Bełchatów Krystian Kwiecień – Specjalista ds. BHP PGE GiEK S.A. –
  • Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z przedsiębiorstwami górniczymi w procesie prewencji Jolanta Kowalska – Nadinspektor Pracy, Janusz Krasoń – Główny Specjalista Państwowa Inspekcja Pracy
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach rud miedzi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań Jerzy Górniak – Główny Inżynier ds. Badań i Rozwoju, KGHM ZANAM SA
  • Organizacja Badań Profilaktycznych realizowanych na rzecz Pracowników KGHM Polska Miedź SA przez MCZ – Dr n med. Leszek Gruszczyński – Kierownik Miedziowego Centrum Medycyny Pracy; Miedziowe Centrum Zdrowia SA
  • Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań – Jerzy Nadolny – Prezes Zarządu Mine Master Sp. z o.o
  • Leczenie uzdrowiskowe jako metoda efektywnej rehabilitacji – Dr Aneta Drozdowska – Polska Grupa Uzdrowisk
  • Badania środowiska pracy jako wsparcie eliminacji czynników szkodliwych – Katarzyna Rajczakowska – Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Edmund Kujawa – Kierownik Działu BHP Centrum Badań Jakości z o.o.
  • Wybrane rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy – Tadeusz Kret – Prezes Kret i S-ka

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą ku czci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy.
Więcej zdjęć z seminarium znajduje się w galerii.