Sieć Firm Przyszłości PFR: Program FENG

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG),  został zatwierdzony przez Komisję Europejską. 7,9 mld euro trafi do polskich firm. Wsparcie w programie FENG – Finansowe wsparcie na rozwój i szansę na dokonanie usprawnień, ale też wyzwania związane z dobraniem odpowiedniego kierunku rozwoju i dopasowaniem technologii. Program został pogrupowany w IV.  główne priorytety, jakimi są:

 • Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców,
 • Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom,
 • Priorytet III. Zazielenienie przedsiębiorstw,
 • Priorytet IV. Pomoc techniczna.

Na priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców” Ministerstwo Funduszy planuje przeznaczyć ponad 4,2 mld euro. Dofinansowanie ma być udzielane przez 2 instytucje: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów). Nowością ma być to, że projekty z I priorytetu będą mogły obejmować następujące moduły:

 • Prace B+R,
 • Wdrożenie innowacji,
 • Rozwój infrastruktury B+R,
 • Rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem (nabywanie nowych umiejętności i wiedzy),
 • Cyfryzacja przedsiębiorstw,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw,
 • Internacjonalizacja (promocja zagraniczna – tylko dla MŚP).

W FENG jest kilka istotnych zmian. Wśród głównych jest:

 • Modułowe podejście do realizacji projektów, co daje dużą elastyczność, kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy oraz pozwala dobrać zakres dofinansowania do potrzeb firmy.
 • Small mid-caps oraz mid-caps, czyli formuły umożliwiające aplikowanie o środki dotacyjne firmom zatrudniającym powyżej 250 pracowników.

Uruchomienie pierwszych naborów w ramach FENG, przewidywane jest na I kwartał 2023r . Więcej informacji o programie FENG znajdziesz na stronie MFiPR. Więcej informacji można znaleźć w nagraniu z cyklu spotkań o FENG. Wśród zaproszonych ekspertów była m.in. Pani Dyrektor Patrycja Zeszutek z Ministerstwa Funduszy  i Polityki Regionalnej, która opowiedziała o modularności programu FENG. Materiał znajduje się pod linkiem.  

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej