Sieci gazowe – przegląd unijnych przepisów dotyczących dostępu do rynku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu unijnych przepisów dotyczących gazu (element wewnętrznego rynku energii); aktualizacja Dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz Rozporządzenia nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego) – pakiet dekarbonizacyjny – EGD.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 marca 2021 r.

W pełni funkcjonujący wewnętrzny rynek energii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności przemysłu i przystępnej cenowo energii dla konsumentów. Przyczynia się również do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
W ramach inicjatywy proponuje się dokonanie przeglądu unijnych przepisów dotyczących gazu, aby ułatwić wejście na rynek gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz usunąć wszelkie nieuzasadnione bariery regulacyjne.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-

Źródło: Komisja Europejska