Skorzystaj z finansowania!! -ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI MOŻLIWOŚCIAMI FINASOWANIA

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC kolejny raz zebrał informacje dot. możliwości finansowania na wdrożenie rozwiązań cyfrowych (m.in. NGI Search; NGI Assure, ELISE).

Projekt NGI SEARCH ma na celu opracowanie technologii i rozwiązań umożliwiających nowe i godne zaufania sposoby wyszukiwania i odkrywania informacji w Internecie o różnorodnym zakresie, m.in.: danych osobowych, naukowych, przemysłowych i środowiskowych, usług, treści multimedialnych, zasobów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Propozycje projektów muszą wyraźnie odnosić się do konkretnej technologii, metody, narzędzia lub problemu związanego z wyszukiwaniem, indeksowaniem, odkrywaniem i eksploracją informacji. Propozycje projektów mogą być częścią większych bieżących projektów; jednakże wnioskodawcy muszą określić konkretny wkład, który zamierzają wnieść.

Celem NGI Assure jest wspieranie projektów polegających na projektowaniu i tworzeniu elementów konstrukcyjnych wielokrotnego użytku dla Internetu Nowej Generacji w ramach gwarancji dla wszystkich interesariuszy w zakresie źródła i integralności tożsamości, identyfikatorów, danych, systemów cyberfizycznych, komponentów usług i procesów. Ponadto można wnieść wkład w rozwiązywanie podstawowych problemów w świecie rzeczywistym w zakresie wdrażania i walidacji elementów takich jak: efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój, skalowalność i przepustowość, bezpieczeństwo, prywatność/poufność.
ELISE to sieć ośrodków badawczych zajmujących się sztuczną inteligencją, w których najlepsi europejscy badacze zajmujący się uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją współpracują ze sobą, aby przyciągać talenty, wspierać badania poprzez współpracę oraz inspirować i czerpać inspirację ze strony przemysłu i społeczeństwa.

Informacje o zebranych projektach znajdują się w załączeniu.

SINOTAIC jest operatorem showroomu Innowacji IoT miejsca, w którym można zobaczyć najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart City

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City

.

Źródło: Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC