Śniadanie biznesowe 20 lipca 2017

574801_316473311779894_1300757165_nsniadanie biznesowe 20 lipca 2017 r. odbyło się kolejne śniadanie biznesowe Związku Pracodawców Polska Miedź.

Podczas spotkania eksperci z Kancelarii Prawnej PUTZ | SKROBICH przedstawili najważniejsze aktualnie źródła finansowania działalności firm, w szczególności ich projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Głównymi tematami były Fundusze Strukturalne UE, Program Horyzont 2020, ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, a także wsparcie udzielane przez fundusze venture capital.
Program spotkania obejmował:

  1. Powitanie uczestników i przedstawienie idei „śniadań biznesowych”.
  2. Wzajemne przedstawianie się uczestników spotkania.
  3. Prezentacja źródeł finansowania nowych przedsięwzięć – wspieranie firm dotacjami z funduszy UE i innymi dostępnymi formami wsparcia publicznego (preferencyjnych pożyczek, ulg podatkowych, wsparcia kapitałowego) – Pan Mecenas Michał Skwierczyński Kancelaria Prawna PUTZ | SKROBICH
  4. Rozmowy biznesowe przy kawie.