Śniadanie biznesowe pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”, organizowane wspólnie z PZU. Spotkanie poprowadzi Julia Dyduch – Dyrektor
ds. Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU SA.

Program seminarium:

  • Czym będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?
  • Jak przygotować się do nowych obowiązków ustawowych oraz jakie koszty będą z tym związane?
  • Czy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) może być alternatywą dla PPK?


Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych
Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do ok. 12.00.  w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.
Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu oraz zaproszenia przedsiębiorcy, który nie jest członkiem naszego Związku, a jest zainteresowany nawiązaniem kontaktów biznesowych. Proszę o potwierdzanie uczestnictwa
do 3 grudnia br. drogą elektroniczną.