Śniadanie biznesowe pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”

Serdecznie zapraszamy na Seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się 22 października 2021r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Oberży Skarbek w Lubinie ( ul. Budowniczych LGOM 20).

Spotkanie skierowane jest do kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuację swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń ich stanu psychofizycznego. Przedstawione zostaną także możliwe formy pomocy i wsparcia w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas seminarium:

  • Charakterystyka wybranych problemów natury psychicznej;
  • Objawy nadmiernego stresu;
  • Lęk i objawy lęku nadmiernego vs Depresja – zjawisko czy choroba? Przyczyny, objawy, symptomy, czynniki ryzyka;
  • Depresja – jak zweryfikować i jak pomóc?;
  • Twarze depresji: ukryta, poporodowa, współistniejąca z uzależnieniem;
  • Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? Jakie są jego objawy? Co leży u jego źródła? Co robić, by się nie wypalić?;
  • Wsparcie organizacji i pomoc w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników;
  • Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy;
  • Warsztat: Test „Ocena poziomu stresu” Czy grozi mi wypalenie zawodowe.


Seminarium poprowadzą praktycy – specjaliści ze Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie. Udział jest bezpłatny
Prosimy o zapisywanie się na seminarium poprzez formularz https://forms.gle/FytFphJgQf3N4UC3A w terminie do 15 października br., ilość miejsc jest ograniczona.
Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź