Śniadanie biznesowe pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”,

Dnia 18 kwietnia 2019 roku odbyło się śniadanie biznesowe pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”, organizowane wspólnie z Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Podczas spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą :
tworzenia polityki anty-mobbingowej w firmie,
rozpoznawania sytuacji mobbingowych,
metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi,
konsekwencji stosowania mobbingu.

Seminarium prowadzi praktyk – Anna Garncarz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia,