Śniadanie biznesowe pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”

Serdecznie zapraszamy na prezentację inspirującą  w formie śniadania biznesowego pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”, prowadzone przez Pawła Motyla – Dyrektora Leadership Lab, ICAN  Institute, autora publikacji z dziedziny zarządzania, trenera i coacha.
Spotkanie odbędzie się 28  listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98
W czasie interaktywnego warsztatu przedyskutowana zostanie rewolucja zachodząca w otoczeniu rynkowym w zakresie technologii wykładniczych, zmiany pokoleniowej oraz budowania zaangażowania przedstawicieli pokoleń Y i Z. Przedstawione zostaną studia przypadku pokazujące jak firmy z różnych sektorów mogą wykorzystać rozwój sztucznych inteligencji, opartych na mechanizmach uczenia maszynowego, rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną czy też rozwiązania oparte na technologii blockchain i mechanizmach crowdsourcingu. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wdrożeniem w praktyce imperatywu zwinności strategicznej, zarządzania różnorodnością pokoleniową oraz koncepcje związane ze zmianą paradygmatu przywództwa i efektywności osobistej.
Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu oraz zaproszenia przedsiębiorcy, który nie jest członkiem naszego Związku, a jest zainteresowany nawiązaniem kontaktów biznesowych. Proszę o potwierdzanie uczestnictwa
do 26 listopada br. drogą elektroniczną.