Śniadanie biznesowe Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie z firmą Stylweiss oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie serdecznie zapraszają na seminarium w formie śniadania biznesowego poświęcone ekspansji na rynki zagraniczne. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat nowego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Ponadto przedstawiciele urzędu pracy przedstawią możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z uwzględnieniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Celem konkursu Go to Brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą  ubiegać  się o sfinansowanie udziału w: targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także o finansowanie kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia br. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Hotelu Oberża Skarbek w Lubinie, ul Budowniczych LGOM 20.
Agenda spotkania
9.30-10.00 Rejestracja i networking
10.00 -10.15 Otwarcie spotkania – Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
10.15 – 10.45 Go to Brand – program wsparcia rozwoju ekspansji zagranicznej, Marcin Kowalski, prezes zarządu Human Partner

 • jak aplikować o dofinansowanie  w ramach konkursu Go to Brand?
 • jakie są dostępne rodzaje i limity kosztów kwalifikowanych?
 • co powinien zawierać budżet projektu?
 • jakie są kryteria oceny projektów ?
 • sesja pytań i odpowiedzi

10.45 – 11.15 Sekret udanych wyjazdów na targi międzynarodowe – Jarosław Weiss, właściciel firmy Stylweiss

 • zasady przygotowania wyjazdów na targi międzynarodowe
 • jak zorganizować profesjonalnie stoisko targowe – o czym należy pamiętać
 • przykładowe rozwiązania służące zwiększeniu zainteresowania potencjalnych kontrahentów
 • sesja pytań i odpowiedzi

11.15 – 11.30 Budowanie relacji biznesowych a różnice międzykulturowe, Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

 • radzenie sobie w relacjach biznesowych pomimo różnic kulturowych
 • style komunikacji w różnych kulturach (np. europejska, azjatycka, arabska)
 • biznesowy savoir-vivre a kultura
 • sesja pytań i odpowiedzi

11.30 – 12.00 Rola fimów i animacji w promocji marek na rynkach zagranicznych, Grzegorz Zięba, wiceprezes zarządu IKONA

 • czy potrzebuję filmów do budowania relacji z klientami zagranicznymi?
 • jakie tematy najlepiej sprawdzają się do prezentowania w formie filmów?
 • dobre przykłady wykorzystania filmów w promocji zagranicą
 • sesja pytań i odpowiedzi

12.00 – 13.00 Prezentacja instrumentów wsparcia dla pracodawców. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – omówienie priorytetów na 2020 r. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu oraz zaproszenia przedsiębiorcy, który nie jest członkiem naszego Związku, a jest zainteresowany nawiązaniem kontaktów biznesowych.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa do 27 stycznia br. drogą elektroniczną:  sekretariat@pracodawcy.pl lub telefonicznie: 76 8478585