Śniadanie Biznesowe z Powiatowym Urzędem Pracy

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe, które odbędzie się 7 lutego 2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.   Spotkanie będzie organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie oraz agencją pracy Human Services.
Podczas śniadania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią refundowane formy wsparcia dla przedsiębiorców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przedstawiciele firmy Human Services, specjalizującej się w zatrudnianiu pracowników zagranicznych przedstawią korzyści płynące z outsourcingu pracowników.
Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników.
  2. Informacja o zasadach wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku na szkolenia, kursy, studia podyplomowe.
  3. Firma Human Services. Zatrudnianie cudzoziemców oraz leasing pracowników jako forma optymalizacji kosztów zatrudnienia.
  4. Dyskusja.
  5. Rozmowy biznesowe przy kawie.

Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu oraz zaproszenia przedsiębiorcy, który nie jest członkiem naszego Związku, a jest zainteresowany nawiązaniem kontaktów biznesowych.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa do 5 lutego br. drogą elektroniczną.