Śniadanie biznesowe „Zmieniający się rynek pracy”,

Serdecznie zapraszamy na Seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Zmieniający się rynek pracy”, organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie w ramach Europejskich Dni Pracodawców.
Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98.
Podczas spotkania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oraz informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców.
Program Seminarium:

  1. Lokalny rynek pracy (wielkość bezrobocia, wymagania pracodawców, oferty i ich realizacja) – prezentacja – Piotr Rusynko – doradca klienta instytucjonalnego
  2. Zatrudnianie cudzoziemców – prezentacja – Małgorzata Spryszak – doradca klienta
  3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (krótka analiza rozdysponowania środków KFS w bieżącym roku oraz omówienie priorytetów na 2019 r.) – Agnieszka Kruszyńska – specjalista ds. rozwoju zawodowego,
  4. Prezentacja usługi wsparcia rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców – prezentacja – Zbigniew Tracz – psycholog – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy.
  5. Dyskusja.
  6. Rozmowy biznesowe przy kawie.

Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu oraz zaproszenia przedsiębiorcy, który nie jest członkiem naszego Związku, a jest zainteresowany nawiązaniem kontaktów biznesowych. Proszę o potwierdzanie uczestnictwa
do 13 listopada br. drogą elektroniczną.