Śniadanie biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”, organizowane wspólnie z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Seminarium odbędzie się 18 KWIETNIA 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00  w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek ul. Budowniczych LGOM 20.
Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tworzenia polityki anty-mobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencji stosowania mobbingu. W załączeniu przesyłam program seminarium.
Seminarium poprowadzi praktyk – Anna Garncarz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pani Sędzia współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu, występuje jako prelegent konferencji oraz prowadzi szkolenia z tej tematyki w kraju i za granicą.
Zachęcam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu lub oddelegowanie na nie merytorycznego pracownika.
Proszę o potwierdzanie uczestnictwa do 16 KWIETNIA 2019 r. drogą elektroniczną: sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl