Społeczności energetyczne w KPO – konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi konsultacje społeczne propozycji wskazówek w zakresie sporządzania koncepcji rozwoju dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych dot. naboru dla części przedinwestycyjnej B2.2.2.

W terminie 4-20 października 2022 r. odbyły się konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć dla Inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dot. części przedinwestycyjnej (część A).

W odpowiedzi na komunikat o konsultacjach do Ministerstwa wpłynęło 13 odpowiedzi od klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły łącznie 81 uwag.

Na stronie MRiT znajdują się:

  • raport z konsultacji wraz z tabelą odnoszącą się do poszczególnych uwag,
  • nowy projekt kryteriów (wynikającym z konsultacji).

W wyniku konsultacji podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego dokumentu stanowiącego wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju społeczności energetycznych (klastrów energii i spółdzielni energetycznych).

Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach naboru będą oceniane również według tzw. kryteriów horyzontalnych, które zostały przyjęte dla całego KPO przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Link do dokumentów: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spolecznosci-energetyczne-w-kpo–konsultacje-kryteriow-wyboru-przedsiewziec

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) za pośrednictwem załączonego do projektu formularza, w terminie do 16 stycznia 2022 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.

Źródło: B222 – KPO dla społeczności energetycznych; Ministerstwo Rozwoju i Technologii