Spotkania brokerskie i warsztaty EGT 2022 „Energy, Environmental technology, Green transformation”

Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego i Enterprise Europe Network organizują międzynarodowe wirtualne spotkania brokerskie i warsztaty podczas pierwszej edycji „Energy, Environmental technology, Green transformation – wyzwania technologiczne i gospodarcze”(Edycja wirtualna).

Spotkania brokerskie i warsztaty są zaplanowane w formacie on-line w godzinach od 9:00 do 17:00 (CET) w dniach 24-28.10.2022.

Organizatorzy zapraszają organizacje, których działania skoncentrowane są na energetyce lub technologiach ochrony środowiska i są zainteresowane prezentacją podczas warsztatów w ramach spotkań brokerskich.  Prezentacja firmy oraz oferowanych produktów i usług podczas warsztatów jest bezpłatna. W przypadku zainteresowania wystąpieniem prosimy o kontakt mailowy  lub telefoniczny. Tomasz Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Digital Economy Lab https://www.delab.uw.edu.pl/ e-mail: tj.krawczyk@uw.edu.pl  m.: +48 793 443 869

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników. W szczególności skoncentrowane jest na podmiotach biznesowych i przemysłowych, środowiskach akademickich, laboratoriach i instytucjach badawczych, administracji publicznej, instytucjach europejskich i krajowych, organizacjach pozarządowych, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy biznesowej, technologicznej lub naukowej w obszarach takich jak:

I.Energetyka

odnawialne źródła energii, nieodnawialne źródła energii, energetyka jądrowa,

II Technologie OZE

Zielone technologie, energia wodna, energia wiatrowa, turbiny wiatrowe, energia słoneczna, fotowoltaika, powietrzne kolektory solarne,  pompy ciepła, energia fal, pojazdy elektryczne, wodorowe ogniwa paliwowe, magazynowanie energii, zielona informatyka, technologie IoT w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska, oszczędzanie energii, silniki elektryczne, generatory elektryczne, inne.

III. Inżynieria ochrony środowiska

Ochrona wód, ochrona powietrza, monitoring ochrony środowiska, monitoring jakości powietrza, monitoring jakości wody, urządzenia do monitoringu wód podziemnych, bilans energetyczny, inżynieria ochrony środowiska, transfer energii, chemia środowiska, modele wzrostu, ocena ryzyka, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby, technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce, globalne zmiany klimatyczne, zarządzanie odpadami stałymi i odzyskiwanie zasobów, zielona gospodarka, wiele innych.

IV. Zielona transformacja

Rozwój zielonych technologii i tworzenie regulacji prawnych wymuszających np. oszczędzanie energii czy redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także wszelkie inne działania bardziej przyjazne środowisku.

V. Zielona gospodarka

Zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz efektywne gospodarowanie zasobami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zielony sektor cyfrowy: inwestowanie w rozwój i wdrażanie ekologicznych rozwiązań cyfrowych o znacznej efektywności energetycznej i materiałowej, które osiągają pozytywny wpływ netto w przemyśle.

Rejestracja, szczegółowe informacje na temat spotkań brokerskich i warsztatów znajdują się na stronie wydarzeniahttps://egt2022.b2match.io/

Źródło: Uniwersytet Warszawski – Digital Economy Lab, Enterprise Europe Network