Spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

indeksW  dniu 6 kwietnia br odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników. W czasie spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące KFS, omówiony został wniosek aplikacyjny oraz wskazane  najczęstsze problemy pojawiające się podczas całego procesu pozyskiwania środków. Omówione również zostały kwestie związane z rezerwą KFS.