Spotkanie samorządowo – gospodarcze „Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz współpracy z ZAZ”

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź, Starostwa Powiatowego w Legnicy, Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszamy na spotkanie samorządowo – gospodarcze, na które zaproszeni zostali przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu byłego województwa legnickiego. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. w Centrum Konferencyjnym LSSE (ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) w godzinach od 10:00 do 13:00.

„Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz współpracy z ZAZ”, to tytuł agendy spotkania, pod którą zaproszeni eksperci oraz specjaliści z PFRON, PCPR, PUP oraz ZAZ przedstawią informacje na temat możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wymagań prawnych oraz korzyści płynących z tej formy. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Świadczy o społecznej odpowiedzialności i równych szansach dla wszystkich pracowników, co może przyciągać klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Przyjęcie do pracy osoby z niepełnosprawnością może wydawać się pracodawcy skomplikowane i obarczone dużym ryzykiem przyszłych problemów. Wielu pracodawców jest nieświadomych, że w tym procesie może liczyć na szereg korzyści i ułatwień. Tymczasem zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przynieść wiele pozytywnych efektów zarówno dla pracodawcy, jak i dla samej osoby niepełnosprawnej.

W trakcie spotkania zostaną też zaprezentowane instrumenty wsparcia proponowane przez LSSE.

Celem spotkania jest zwiększenie świadomości pracodawców na temat możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także przedstawienie korzyści związanych ze współpracy z instytucjami zajmującymi się ich aktywizacją zawodową i społeczną.

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się w załączeniu.