Spotkanie uczestników III edycji programu mentoringowego Związku.


Dnia 6 sierpnia br. po długiej przerwie odbyło się spotkanie uczestników III edycji programu mentoringowego Związku. Mentorzy zapoznali się z ofertą dotyczącą szkoleń uprawniających do zdobycia certyfikacji European Mentoring and Coaching Council. Następnie omówiliśmy stopień realizacji programu oraz harmonogram działań na kolejne miesiące. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z przebiegu procesu oraz wzięli udział w panelu prowadzonym przez Elżbietę Dunaj –  koordynatora programu mentoringowego ZPPM.pt „Co się zmieniło w życiu zawodowym?”.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i podzielenie się własnymi doświadczeniami z funkcjonowania w „nowej rzeczywistości”.