Spotkanie z PUP nt. naboru wniosków na szkolenia z KFS

W dniu 7 lutego br. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Przedstawiciele urzędu poinformowali o naborze wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem pracodawców.
Więcej na temat spotkania: https://lubin.praca.gov.pl/en/wspolpraca/-/asset_publisher/HLBW2a95NqGJ/content/8908391-zwiazek-pracodawcow-polska-miedz-spotkanie?fbclid=IwAR20ol4LcJnoSIFCaLbwtydGcKTQIPiJBFgcozrB3gBvZh1_3YpYkk9sL7o