SPRAWDZILIŚMY SIĘ W TRUDNYCH CZASACH

„Miniony rok był bardzo trudny dla wszystkich przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź znakomicie wywiązał się z zadania wspierania firm członkowskich. Gratuluję zarządowi i pracownikom” – powiedział Wacław Szetelnicki, sekretarz Rady Związku podczas Zgromadzenia Ogólnego. O działalności Związku i planach na przyszłość rozmawiamy z Beatą Staszków, Prezes Zarządu ZPPM.

Redakcja:

Kiedy w marcu 2020 roku spotkaliśmy się na konferencji „Scenariusze przyszłości dla biznesu”, nikt nie przewidywał, że pandemia COVID-19 w tak wielkim stopniu zmieni naszą rzeczywistość. W biznesie nic nie jest na stałe?

Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Nie tylko w biznesie. „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” twierdził Heraklit z Efezu. Trudno się z nim nie zgodzić. Pandemia wywróciła świat do góry nogami. Niektórzy z nas musieli przedefiniować swoje cele, wykazać się elastycznością, szybko dostosować do kryzysowych zasad. Firmy z branż wrażliwych musiały rozszerzyć ofertę lub zmienić profil. Wiele działań przeszło do Internetu, pracownicy wykonywali swoje zadania zdalnie itd. Krótko mówiąc, uczyliśmy się żyć w nowych realiach.

Mądrze prowadzony biznes powinien zakładać różne scenariusze, także te biorące pod uwagę podobną gospodarczą nawałnicę, jak pandemia?

To dobra zasada. Nawet jeżeli odnosimy wielkie sukcesy, zwiększamy obroty i zyski, wchodzimy na nowe rynki, zatrudniamy pracowników, może zdarzyć się coś niezależnego od nas i naszej pracy, co sprawi, że będziemy musieli przewartościować całą działalność. Na szczęście tak poważne wydarzenia, jak pandemia są bardzo, bardzo rzadkie. Jednak wyzwania i problemy to w gospodarce codzienność. Dobrze jest odpowiednio się na nie przygotować.

W jaki sposób może w tym pomóc Związek?

Najważniejsza jest wiedza. Daje nam możliwość przewidywania i wyprzedzania zdarzeń. Zapobiegania kryzysom, ale i korzystania z szans. W pierwszych miesiącach pandemii rząd i parlament w błyskawicznym tempie przyjmowali kolejne ustawy, rozporządzenia i zasady, które miały wesprzeć i ochronić nas wszystkich. O tych rozwiązaniach prawnych oraz programach pomocowych szczegółowo pisaliśmy w specjalnych wydaniach newslettera prawnego.

Bieżąca informacja o nowych regulacjach stanowiła dla pracodawców wiedzą fundamentalną. Podkreślali to podczas Zgromadzenia Ogólnego.

Bardzo się cieszę. Wsparcie firm w obszarze legislacji jest dla nas istotne. Trzymamy rękę na pulsie we wszelkich kluczowych kwestiach prawnych. Współpracujemy z Departamentem Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A. Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach wielu ważnych krajowych i międzynarodowych gremiów. W ciągu roku eksperci Związku zajmują się setkami aktów prawa polskiego i europejskiego. Opiniują, prowadzą konsultacje, lobbują za rozwiązaniami najlepszymi dla przedsiębiorców. Także firmy prosimy o przedstawienie stanowisk w dotyczących ich kwestiach. Wypracowane opinie legislacyjne są przekazywane do właściwych organów. Pracodawcy mogą również skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Związek, szkoleń czy seminariów.

Związek jest bardzo ceniony za doskonałą i zawsze aktualną propozycję szkoleń. W ubiegłym roku uczestniczyło w nich, głównie on-line, ponad 600 osób. Co decyduje o takiej popularności inicjatyw ZPPM?

Słuchamy naszych pracodawców, analizujemy ich potrzeby, sprawdzamy trendy. Dbanie o rozwój kompetencji, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności to dziś nie jest wybór, a konieczność. Jak już powiedzieliśmy, świat zmienia się tak dynamicznie, że dzięki ciągłej nauce możemy za nim nadążyć. Według ekspertów najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości będzie właśnie zdolność i otwartość na rozwój. W ofercie mamy szkolenia z zakresu stricte zawodowego: prawa, finansów, kwalifikacji managerskich. Dostarczamy wiedzy dotyczącej rozwoju personalnego: budowania odporności psychicznej, asertywności, efektywności osobistej. Szukamy nowości. Na przykład w połowie lipca organizujemy szkolenie z TikToka, aplikacji, która może być niestandardowym pomysłem na komunikację z klientami.

Komunikacja, stały kontakt z firmami członkowskimi, działania networkingowe to ważna część pracy Związku?

Bardzo ważna. Właściwie podstawowa. Budujemy wspierający ekosystem dla biznesu. Śniadania biznesowe, spotkania noworoczne, gale Związku, a nawet zawody sportowe to miejsca do tworzenia innego poziomu relacji. Oczywiście w czasie obostrzeń covidowych musieliśmy zrezygnować ze spotkań bezpośrednich, ale już w lipcu do nich wracamy. Firmy członkowskie Związku Pracodawców Polska Miedź poznają się, zaprzyjaźniają, prowadzą wspólne przedsięwzięcia, korzystają ze swoich usług, często na specjalnych warunkach. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z Bazą Usług Członkowskich, którą znajdziecie na naszej stronie internetowej. Przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pandemia pokazała, że możemy na siebie liczyć. To bardzo budujące. My także staramy się służyć firmom wszelką możliwą pomocą. Tak postrzegamy rolę Związku.

Bliskie, wspierające relacje są podstawą Programu Mentoringowego. Związek z sukcesem prowadzi już czwartą jego edycję, będą kolejne?

Mentoring nie jest już niczym nowym w zarządzaniu. Dotyczy obszarów biznesowych, przywódczych, interpersonalnych lub związanych z efektywnością osobistą. Nasz program zbudowaliśmy na kompetencjach kadry kierowniczej, przede wszystkim grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Mentorzy pracują pro bono. Są to wysoko wykwalifikowani specjaliści, dyrektorzy, szefowie firm, którzy mają talent do tego, aby dzielić się swoją wiedzą i chętnie to robią. Mentee chcą się rozwijać, wyznaczać i realizować własne cele. Relacja Mistrz-Uczeń jest bardzo efektywnym systemem nauki. W Programie Mentoringowym Związku uczestniczyło już kilkadziesiąt osób. Wiemy, że są zainteresowane uczestniczeniem w następnych edycjach, będziemy zatem program kontynuować.

Dialog i szukanie porozumienia istotne jest szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Również w tej sferze można liczyć na Związek?

Z pełnym przekonaniem promujemy nasz nowy projekt Centrum Mediacji. Jego celem jest promocja alternatywnych form rozwiązywania sporów, pomoc w przeprowadzaniu mediacji, organizowanie szkoleń i konferencji dla mediatorów oraz firm pragnących pozyskać wiedzę na ten temat. Centrum jako wyspecjalizowany ośrodek, działać będzie w zakresie mediacji pracowniczych, gospodarczych i cywilnych z wyłączeniem spraw karnych, rodzinnych i dotyczących nieletnich.

Dodajmy, że Centrum działa w siedzibie Związku.

Tak, chcieliśmy stworzyć warunki, które umożliwią prowadzenie mediacji w neutralnym miejscu, to znaczy poza siedzibą pracodawcy, kontrahentów, stron mediacji, w dogodnych warunkach umożliwiających prowadzenie rozmów
z poszanowaniem zasady bezstronności. Wszystko to znajdziecie u nas. Zapraszamy również mediatorów, zainteresowanych podjęciem współpracy z ZPPM i uczestniczeniem w naszym projekcie.

Skoro o nowych działaniach mowa. Zaledwie 50 lat temu H.M. Mcluhan opowiedział o koncepcji „Globalnej Wioski”, czyli świata połączonego możliwością błyskawicznej komunikacji. Wtedy wielu osobom wizja pracy na odległość, powszechności wykorzystania samodzielnych maszyn itp. wydawała się mrzonką. Podczas konferencji Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0 udowadniacie, że nowoczesność to jedyna droga rozwoju.

Rozpoczynaliśmy ten projekt z pewnymi obawami. Temat jest fascynujący i jednocześnie niełatwy. Rozwój technologii, który nastąpił od czasu Mcluhana podczas życia zaledwie jednego pokolenia, jest niewyobrażalny. Internet, cyfryzacja, Sztuczna Inteligencja, elektroniczne środki komunikacji – to rzeczywistości, które generują nowe formy pracy i zmieniają rolę człowieka. Są one konsekwencją globalnych zmian gospodarczych i społecznych. Splot tych zmian nazywamy czwartą rewolucją przemysłową. Pojęcia: Internet Rzeczy, E-commerce, praca zdalna, digitalizacja itd. będą nam towarzyszyć każdego dnia i każdym działaniu. Pociąg, którym dojedziemy na stację Rozwój Firmy, ma doczepiony nowy wagonik o nazwie Przemysł 4.0. Wiedza jest biletem na przejazd. W Akademii znajdziecie rzetelne informacje, inspirujące przykłady, dobre praktyki firm, które są liderami zmian.

W tym roku w ramach Akademii planowane było osiem konferencji, z przerwą wakacyjną. Tymczasem wakacji nie będzie?

Na szczęście będą (śmiech), ale tak, organizujemy dwa dodatkowe spotkania w lipcu i sierpniu. Prosili o to uczestnicy. Chciałabym podkreślić, że Akademia ma formułę otwartą, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wystarczy wejść na stronę akademiaprzemyslu40.pl i zarejestrować swoje zgłoszenie. Zyskacie Państwo w ten sposób dostęp do nagrań konferencji, które już się odbyły. Rozmawialiśmy o robotach, cobotach, systemach back officowych, zdalnym sterowaniu maszynami, komunikacji, zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie i wielu innych tematach. Podpowiadamy, skąd wziąć środki na innowacje. Kolejna konferencja odbędzie się 27 lipca. Szczegóły znajdziecie na naszych profilach w mediach społecznościowych i oczywiście wspomnianej stronie.

Omawiając działalność Związku, trzeba podkreślić, że tak ogromną liczbę działań, prowadzi skromny zespół liczący kilka osób, wyjątkowo dynamiczny. Na nudę chyba nie macie czasu? 

Oj nie. I to nas bardzo cieszy. Jest nas niewielu, ale pracownicy Związku to świetna, doświadczona i niezwykle pracowita drużyna. Szybko i sprawnie odnaleźliśmy się w nowych realiach, przenieśliśmy wiele działań do sieci, rozwinęliśmy swoje kompetencje w zakresie obsługi projektów on-line. Jestem naprawdę duma z pracowników i serdecznie im dziękuję za pasję, z jaką tworzą każdy dzień Związku. Najważniejsza dla nas jest opinia firm członkowskich i Rady Związku. Podczas Zgromadzenia Ogólnego otrzymaliśmy pełną akceptację naszej pracy. Bardzo dziękujemy za zaufanie i docenienie naszej pracy.

W tym roku Związek obchodzi 25-lecie powstania. Będą uroczyste obchody?

Mamy taką nadzieję. Jednak nikt jeszcze nie wie, jaka będzie sytuacja związana z pandemią. Istnieje obawa, że jesienią obostrzenia nie powrócą. Dlatego ostrożnie i kilku wariantach planujemy działania Związku, w tym celebrowanie jubileuszu. My też chcemy być przygotowani na każdą pogodę.

Dziękuję za rozmowę.