Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego UE – w oparciu o Komunikat KE:Europejski Zielony Ład i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 13 marca 2023 r. W sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2023 r. skoncentrowano się na przyszłości zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Przedstawione w nim analiza i zalecenia będą miały na celu:
 • wzmocnienie zdolności Europy do osiągnięcia zrównoważoności do 2050 r.;
 • zwiększenie otwartej strategicznej autonomii UE;
 • umocnienie wiodącej pozycji UE na świecie.
Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r. bazujące na Europejskim Zielonym Ładzie i zobowiązaniu Komisji na rzecz zrównoważenia środowiskowego ma na celu określenie wytycznych dotyczących strategicznych decyzji, które należy podjąć, aby zagwarantować, że UE pozostanie zrównoważona pod względem społecznym i gospodarczym oraz że w nadchodzących dziesięcioleciach zwiększy swoje znaczenie na świecie. Proces prognozowania, na którym opiera się sprawozdanie, skupia się na następujących kwestiach:
 • Jakie główne wyzwania należy podjąć, aby do 2050 r. Europa stała się zrównoważona pod kątem
  społecznym, gospodarczym i środowiskowym?
 • Jakie istotne możliwości należy rozważyć w tym kontekście?
 • Jak zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową w procesie transformacji?
 • Na jakich polach może występować ryzyko napięć? Jakie potencjalne konsekwencje niezrównoważonego podziału korzyści wynikających z transformacji?
 • Jakie tendencje zdrowotne i demograficzne należy wziąć pod uwagę (np. zdrowie fizyczne i psychiczne, starzenie się, włączenie społeczne i inne aspekty dobrostanu)? Jakie są wyzwaniai możliwości związane z tymi tendencjami?
 • W jaki sposób społeczne i gospodarcze aspekty zielonej transformacji mogą wpłynąć na procesy demokratyczne w UE?
 • W jaki sposób UE może z powodzeniem przekształcić swoją gospodarkę, aby zapewnić jej skuteczne funkcjonowanie w kontekście granic możliwości planety? W jaki sposób można zapewnić dobrostan obecnych i przyszłych pokoleń? W jaki sposób udana transformacja w stronę modelu zrównoważonego pomogłaby Unii we wzmocnieniu jej wiodącej pozycji na świecie i otwartej strategicznej autonomii?

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13711-2023-Strategic-Foresight-Report_pl

Źródło: Komisja Europejska