Sprawozdawczość w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych – nowy format

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE (ochrona klimatu) – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych , a także rewizji przepisów Rozporządzenia (EU) Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianychwniosek w sprawie rozporządzenia wykonawczego KE określającego format przekazywania raportów danych, o których mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 czerwca 2024 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 ustaliło format sprawozdania składanego przez producentów, importerów, eksporterów i niektórych użytkowników fluorowanych gazów cieplarnianych, zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517/2014 i Rady.

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 zostało zastąpione rozporządzeniem (UE) 2024/573. Artykuł 26 rozporządzenia (UE) 2024/573 ustanawia nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące producentów, importerów, eksporterów i niektórych użytkowników fluorowanych gazów cieplarnianych. W szczególności rozszerzono wykaz gazów, urządzeń zawierających te gazy oraz czynności związanych z tymi gazami. Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Fluorowanych Gazów Cieplarnianych.

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych odzwierciedli:

  • Europejski Zielony Ład
  • Europejskie prawo o klimacie
  • nowe międzynarodowe zobowiązania dotyczące wodorofluorowęglowodorów/HFC (protokół montrealski)
  • poczynione postępy i wyciągnięte wnioski.

Przeglądu wymaga kilka aktów wykonawczych, w tym ten. Niniejsza inicjatywa dostosowuje format sprawozdawczości do nowych obowiązków sprawozdawczych.

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.
 
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
Źródło: Komisja Europejska