Sprzedaż konsumentom usług finansowych na odległość – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących usług finansowych na odległość m.in. oparte na analizie przepisów Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 czerwca 2021 r.

Przepisy UE dotyczące sprzedaży usług finansowych na odległość wspierają swobodny przepływ usług finansowych na jednolitym rynku, dostosowując różne przepisy państw członkowskich UE dotyczące ochrony konsumentów w odniesieniu do usług finansowych sprzedawanych na odległość (np. za pośrednictwem telefonu, poczty, Internetu itp.).

W ramach inicjatywy dokonany zostanie przegląd tych przepisów w oparciu o wyniki niedawnej oceny, w której zwrócono uwagę na kilka kwestii uniemożliwiających działanie przepisów zgodnie z założeniami.

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Źródło: Komisja Europejska