Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF’22, Wrocław, 24-25 października 2022 r.

3. Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne CETEF22 to platforma wymiany doświadczeń, dyskusji o cyfrowej transformacji gospodarki europejskiej w kontekście badań naukowych i rozwoju przemysłu w obszarach: robotyzacja, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie biomedyczne, czy metalurgia metali nieżelaznych. Współpraca krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest kluczowa dla sukcesu innowacji i digitalizacji w regionie, ale też budowania konkurencyjnej pozycji Europy w świecie.

W dniach 24-25 października 2022 r., na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się swoisty Okrągły stół transformacji cyfrowej, łączący Nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej.

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, potrzeba kontynuacji długofalowego przedsięwzięcia jakim jest Forum, umożliwiającego spotkania i dyskusje środowiska nowych technologii, jest bardzo silna. CETEF’22 odbędzie się w zmienionej formule, a mianowicie w modelu hybrydowym, łączącym możliwość spotkania w tradycyjnej formie z uczestnictwem on-line. Cieszymy się, że razem z Partnerami Forum, wykorzystujemy elektroniczne kanały komunikacji, zwiększając zasięgi naszego przekazu, angażując większą liczbę ekspertów i uczestników. Miło nam, że do współpracy przystąpiły zarówno organizacje reprezentujące doświadczone grono inżynierów, jak i doktorantów oraz młodych naukowców.

Skuteczna i szybka transformacja cyfrowa przemysłu i infrastruktury społeczno-gospodarczej jest jednym z głównych zadań europejskiej polityki innowacyjnej, wyznaczonych na lata 2021-2027 przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Waga tego zadania w ostatnim czasie znacznie wzrosła wobec następstw pandemii oraz wojny w Ukrainie. Na jego realizację przeznaczono dla krajów członkowskich z Funduszu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility) ponad 150 mld euro w grantach i pożyczkach. Znaczne środki na ten cel przewidziano także w programach operacyjnych poszczególnych krajów UE na lata 2021-27.

W trakcie dwudniowych obrad Forum jego uczestnicy będą zastanawiali się nad kierunkami efektywnej alokacji środków europejskich przeznaczonych na wsparcie transformacji cyfrowej, nad doskonaleniem mechanizmów finansowania i realizacji podejmowanych w tym zakresie projektów oraz nad stanem i kierunkami rozwoju technologii, od których zależy sukces transformacji cyfrowej.

Na sesjach problemowych Forum zostaną także zaprezentowane osiągnięcia technologiczne czołowych koncernów światowych oraz polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów i usług na rzecz transformacji cyfrowej.

Zobacz Agendę wydarzenia – dzień 1

Zobacz Agendę wydarzenia – dzień 2

Zachęcamy do rejestracji!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora!

Zarejestruj się!

Źródło: CETEF’22, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – IZTECH, KGHM Polska Miedź S.A.