„STABILNA FIRMA” – PIENIĄDZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Human Partner, firma członkowska Związku, na bieżąco sprawdza dla Was wszystkie programy i fundusze, z których sfinansować możecie rozwój przedsiębiorstwa. Dziś przedstawiamy informacje o niezwykle atrakcyjnych dotacjach na szkolenia pracowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała kolejny „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Czytamy w nim między innymi, że w 2021 r. w 35% małych i średnich firm występowało poczucie funkcjonowania w znacznie gorszej koniunkturze niż przed rokiem, a przedstawiciele 48% przyznali, że była ona nieznacznie gorsza. Zdaniem Agencji nigdy wcześniej w historii tych badań ocena warunków do prowadzenia biznesu nie była tak niska.

Wielu polskich przedsiębiorców jest zmuszonych szukać oszczędności. Często w pierwszej kolejności ograniczają wydatki na szkolenia zawodowe. Jeżeli tak się dzieje także w Waszej firmie i nie jesteście z tego zadowoleni, to Human Partner ma dla Was dobrą wiadomość. Już wkrótce rozpoczyna się nabór do programu „Stabilna firma” kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Możecie uzyskać nawet stuprocentowe dofinansowanie na rozwój kompetencji swoich kadr.

Aby ubiegać się o dotację, trzeba spełnić jedno z czterech kryteriów:

  1. zanotować spadek sprzedaży towarów lub usług w okresie ostatnich sześciu miesięcy (z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży),
  2. wpisywać się w definicję „Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach” (Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.),
  3. wykazać istotne zmiany kadrowe mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej dwóch ostatnich miesięcy,
  4. wskazać istotne zmiany prawne/technologiczne, jakie nastąpiły w Waszej branży wymuszające konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia.

Jako cel deklarowanego szkolenia należy wybrać jeden temat z poniższych obszarów:

  • WSPARCIE STRATEGICZNE

Wypracowanie planu rozwoju firmy /One-Page Strategic Plan/ w czasach niepewności.

  • WSPARCIE SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Dostosowanie modelu sprzedaży/ negocjacje handlowe/ obsługa klienta.
Rozwój strategii marketingowej i wdrożenie narzędzi digital marketingowych.

  • WSPARCIE MANAGERÓW I ZESPOŁU

Komunikacja w zespole.
Rozwój kompetencji managerskich/zarządzanie talentami.
 

  • WSPARCIE PRAWNE I FINANSOWE

Prawo podatkowe – ułatwienia dla biznesu.
Zabezpieczenia w umowach handlowych/ gwarancje/ reklamacje.
Analiza rentowności, kalkulacja usług i produktów.
 
UWAGA! Liczba beneficjentów programu jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://humanpartner.pl/stabilna-firma-program-wsparcia-dla-msp/